Lankytojui

Apie mokamas paslaugas

VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre suteiktos paslaugos yra mokamos, jei: 

  • pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, ir kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl paslaugų suteikimo;
  • pacientas, neturėdamas pirminės sveikatos priežiūros gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimo (jei teisės aktuose nėra numatytos kitos sąlygos), pats kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą. Tuo atveju, jei pacientas yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir gydytojas specialistas nustato, kad pacientas kreipėsi pagrįstai, tolimesnio gydymo išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto;
  • sveikatos priežiūros įstaigoje paslaugos teikiamos užsienio piliečiams, jei tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka.
  • pacientas pageidauja, kad jam būtų suteikta sveikatos priežiūros paslauga, kai neatskleidžiama asmens tapatybė. 

VŠĮ VILNIAUS MIESTO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRE TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINOS NUO 2018-05-01 (atsisiųsti dokumentą)