Vilniaus Universiteto Psichiatrijos klinika

 

 

notebook
Čia galite sužinoti plačiau, kokie gydymo metodai naudojami mūsų ligoninėje

 

 

notebook
Spustelėję šią nuorodą surasite naudingos informacijos, kur galėtumėte kreiptis iškilus įvairioms problemoms

 

 

 

 

cd
Vilniaus Universiteto Psichiatrijos Klinika

Klinika

Vilniaus Universiteto Psichiatrijos klinika – akademinė ir mokslo įstaiga, jau seniai glaudžiai bendradarbiauja su Vasaros g. 5 Vilniuje esančia psichiatrijos ligonine – šiuo metu Vš Į „Vilniaus m. Psichikos sveikatos centru“.

Istorija

Psichiatrijos dėstymo ir mokslo istorija Vilniaus universitete ir Vilniaus krašte turi senas ir garbingas tradicijas. Psichiatrijos kurso dėstymo ištakos siekia XVIII amžiaus pabaigą ir XIX amžiaus pradžią. 1772 m. buvo išleista pirmoji mokslinė monografija apie psichikos ir nervų ligas (prof.L.Bizijo „Atsakymas bičiuliui filosofui dėl melancholijos, manijos ir kaltūno“).

 Tik 1922 m. buvo įsteigta atskira Vilniaus Universiteto Psichiatri jos katedra. Jos įkūrimą organizavo ir pirmuoju vedėju buvo prof.A.Mikulskis. Tuo metu Psichiatrijos katedra savo klinikų neturėjo, todėl užsiėmimai studentams vyko Šv.Jokūbo ligoninės psichiatrijos skyriuje, o nuo 1923 m. Karo ligoninės Antakalnio gatvėje, psichiatrijos skyriuje. Lenkijai užėmus Vilnių, vadovaujant profesoriui M.Rozei, iš Varšuvos į Vilnių šią kliniką buvo perkeltas Galvos smegenų institutas. Karo metais dalis universiteto dėstytojų buvo pašalinti ir tik 1944 m. vėl pilnai atnaujino savo darbą nervų ir psichikos ligų katedroje. Jos vedėjais buvo: doc.N.Indrašius(1944-1950 m.). 1953 m. katedra dėl mažo pedagoginio krūvio buvo panaikinta, vietoje jos įvestas nervų ir psichinių ligų kursas prie hospitalinės chirurgijos, o vėliau prie fakultetinės terapijos katedros.

Daugėjant Medicinos fakulteto studentų skaičiui, 1967 m. nervų ir psichikos ligų katedra, prie jos prijungus odos-veneros ligų kursą, vėl buvo atkurta. Katedroje dirbo prof.J.Andriuškevičienė, doc.A.Dembinskas, o vedėju paskirtas prof.P.Visockas, kuris katedrai vadovavo iki 1990 m. Tais pačiais metais katedros vedėju išrinktas prof.A.Dembinskas. Nuo 1991 m. sausio 1 d. Medicinos fakultete įvyko katedrų reorganizacija, paverčiant jas Universiteto klinikomis. Tuo pagrindu ir buvo sukurta Universiteto psichiatrijos klinika, kurios vadovu išrinktas prof.A.Dembinskas. Susikūrus Universiteto psichiatrijos klinikai, atsirado geresnės galimybės ruošti medicinos, psichologijos, socialinio darbo, slaugos, ergoterapijos, stomatologijos, teisės ir kitų specialybių studentus, psichiatrijos rezidentus, vykdyti gydytojų psichiatrų tobulinimosi bei mokslinę veiklą.


Dabartis

VU Psichiatrijos klinikos darbuotojai aktyviai dalyvauja Lietuvos integracijos į Europos ir pasaulio psichiatrijos mokslą veikloje: dalyvauja mokslinėse stažuotėse užsienyje, rengia tarptautines ir Lietuvos specialistų konferencijas, dalyvauja šviečiant visuomenę, kuria naujas paslaugas Lietuvoje ir užsienyje. Kartu Klinikos mokslo darbuotojai kviečiami dirbti ekspertais, skleidžiant gerąją patirtį kaimyninėse valstybėse bei besivystančiose Rytų Europos ir Azijos šalyse. Klinika padeda ligoninės darbuotojams teikti aukštos kokybės paslaugas psichikos pacientams ir jų artimiesiems, suteikdama profesoriaus, docentų, asistentų konsultacijas parenkant optimalaus gydymo vaistais, psichoterapija ir psichosocialine reabilitacija derinius, įdiegdama naujas metodikas. Ligoninės Kokybės sistemą papildo seminarai ir paskaitos darbuotojams, klinikinės konferencijos su pacientų atvejų nagrinėjimu. Nuo 2007 09 01 VU Psichiatrijos klinikai vadovauja doc.med.dr.Vita Danilevičiūtė. Nuo 2012 m. Vitai Danilevičiūtei suteiktas profesorės vardas.