Naujienos

Pagalba Rytų Ukrainos sritims tęsiant psichosocialinės reabilitacijos sektoriaus pertvarką

2018 05 11

     

 

Pagalba Rytų Ukrainos sritims tęsiant psichosocialinės reabilitacijos sektoriaus pertvarką

 

Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras 2017-2018 m. įgyvendina projektą “Pagalba Rytų Ukrainos sritims tęsiant psichosocialinės reabilitacijos sektoriaus pertvarką ir sprendžiant potrauminio streso sutrikimo problemas”, projekto Nr. P2017-VB-UA-006. Projektas tęsia projektų “Pagalba Rytų Ukrainos sritims, reformuojant psichosocialinės reabilitacijos sektorių” ir „Pagalba Rytų Ukrainos sritims reformuojant psichikos sveikatos sistemą ir tęsiant psichosocialinės reabilitacijos sektoriaus pertvarką“ metu pradėtas psichikos sveikatos reformas. Apimamos dvi labiausiai nuo karo nukentėjusios Luhansko ir Donecko sritys. Taip pat bus pradėta dirbti su Potrauminio streso sutrikimo problemomis. Projektą sudaro du etapai: specialistų teoriniai mokymai Ukrainoje ir gerosios patirties perdavimas Lietuvoje apmokymus vykdant “darbo vietos” principu.

2017 m. rudenį atlikta esamos situacijos apžvalga ir buvo įvertinti psichosocialinės reabilitacijos paslaugų teikimo poreikiai ir galimybės. Buvo suteiktos 5 dienų ekspertų konsultacijos reformuojant psichikos sveikatos sistemą Rytų Ukrainoje.

2017 m. spalio mėn. įvyko pirmasis projekto etapas: Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro ir kitų Lietuvos įstaigų specialistai vyko į Ukrainą, kur vykdė teorinius mokymus Luhansko ir Donecko sričių įvairių įstaigų ir įvairių lygių (gydytojams, psichiatrams, psichologams, socialiniams darbuotojams ir k.t.). Specialistai buvo mokomi teikti psichosocialinės reabilitacijos paslaugas. Taip pat buvo apmokyti Poltavos ir Dniepropetrovsko sričių specialistai darbo su Potrauminio streso sutrikimu. Šios veiklos įgyvendinimo metu buvo apmokyta viso 57 Rytų Ukrainos specialistai. Specialistai įgijo būtinų teorinių žinių ir rekomendacijų kaip juos taikyti kasdieniniame darbe.

2018 m. balandžio mėn. prasidėjo antrasis projekto etapas. Per metus atvyks trys grupės po 10 Rytų Ukrainos specialistų, kurie savaitę semsis teorinių ir praktinių įgūdžių Psichosocialinės reabilitacijos srityje “darbo vietos” principu Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre ir kituose analogiškuose Lietuvos psichikos sveikatos įstaigų skyriuose.

Š.m. balandžio 16 - 20 d. lankėsi pirmoji, 10 psichikos sveikatos administratorių, grupė iš Luhansko ir Donecko sričių. Tai ligoninių ir poliklinikų vadovai, savivaldybių ir regionų administracijų atstovai atsakingi už sveikatos priežiūrą. Delegacijos nariai buvo supažindinti su Lietuvos psichikos sveikatos sistema, naujomis pažangiomis tarnybomis. Lietuvos patirtis jiems ypač aktuali ir naudinga. Todėl didelis dėmesys buvo skiriamas ne tik teoriniams mokymams, bet ir praktiniams užsiėmimas, susitikimams su aukščiausio lygio sveikatos administratoriais ir psichikos sveikatos specialistais bei darbui pažangiausiose Lietuvos psichikos sveikatos įstaigose. Taip pat buvo vykdomi papildomi sveikatos vadybos ir ekonomikos mokymai.

Svečiai susitiko su Vilniaus miesto savivaldybės atstovais, Valstybinio psichikos sveikatos centro direktore Ona Davidoniene. Daugiausia laiko svečiai sėmėsi patirties ir praktinių įgūdžių Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre, kuris yra daugelio naujųjų tarnybų (Krizių intervencijos, Psichosocialinės reabilitacijos, Psichosocialinės reabilitacijos ir kt.) Lietuvoje pradininkas. Taip pat susipažinta ir su kitų sveikatos priežiūros įstaigų – Rokiškio psichiatrijos ligoninių, Respublikio Priklausomybių centro patirtimi. Vizito metu patirties sėmėsi ir specialistai iš karo metu visiškai sugriautos Donecko srities Slaviansko psichiatrijos ligoninės.

Svečiai taip pat atvyko ne tuščiomis rankomis – jie pristatė ataskaitas ir vaizdo medžiagą apie tai, kaip po praeito projekto etapo buvo tobulinamos paslaugos Psichosocialinės reabilitacijos pacientams.

Projekto metu planuojama apmokyti 80-90 Rytų Ukrainos psichikos sveikatos specialistų.

Projektas finansuojamas Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis.