VILNIAUS MIESTO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS

 

 

notebook
Čia galite sužinoti plačiau, kokie gydymo metodai naudojami mūsų ligoninėje

 

 

notebook
Spustelėję šią nuorodą surasite naudingos informacijos, kur galėtumėte kreiptis iškilus įvairioms problemoms

 

 

 

 

cd
Psichosocialinė reabilitacija

Psichosocialinė reabilitacija - tai procesas, kuriame imamės veiksmų, padedame asmenims su psichosocialine negalia, geriname jų gyvenimo kokybę ir savarankiškumą, kad jie galėtų funkcionuoti įvairioje laisvai pasirinktoje aplinkoje (būsto, darbo, kitoje) ir būtų patenkinti tiek asmeniškai, tiek socialiai. Tai dinamiškas modelis, kuriame priežiūra nuolat derinama su kliento motyvacija ir sugebėjimu siekti galutinio tikslo – geriausios įmanomos gyvenimo kokybės. / Jean Pierre Wilken /
                                                                                                                                                                                                                     
Psichosocialinės reabilitacijos tikslas

Psichosocialinės reabilitacijos tikslas yra pagerinti sunkios psichiatrinės negalės asmenų funkcionavimą taip, kad jie galėtų gyventi, mokytis ir dirbti sėkmingai bei su pasitenkinimu savo pačių pasirinktoje aplinkoje, minimaliai padedant profesionalams. / William Anthony 1998 /

Persirgta psichikos liga žmogaus išorėje, elgesyje dažnai nepalieka jokių pasekmių, tačiau visuomet pažeidžia jo asmenybę, socialinius ryšius santykius šeimoje, darbe. Yra tam tikrų su ypač didele atsakomybe susijusių veiklos sferų (policija, geležinkelio tarnyba ir kt.), kuriose persirgusių psichikos liga asmenų darbo galimybės yra ribojamos. Tokiems asmenims tenka keisti profesiją ir prisitaikyti visuomenėje iš naujo, imtis kitokios veiklos. Dar sunkiau grąžinti į visuomenę ilgai sergantį psichikos liga žmogų, daug metų praleidusį specialioje uždaroje įstaigoje – ligoninėje ar pensionate. Todėl psichikos ligonių reabilitacija – tai pirmiausia jų resocializacija. Tam tikros dalies ligonių negalima išrašyti iš psichiatrijos ligoninių vien dėl to, kad yra nutrūkę jų socialiniai ryšiai, jie neturi būsto. Išsirašymo iš stacionaro tikimybė mažėja su kiekvienais metais, praleistais ligoninėje. Ligoniams atsiranda išsirašymo baimė, jie nepasitiki savo jėgomis, pasiduoda nepageidaujamai aplinkinių įtakai. Ilgą laiką gyvendami ligoninėje jie patologiškai prisitaiko prie ligoninės aplinkos.

PAGRINDINIAI SPECIFINIAI PSICHOSOCIALINĖS REABILITACIJOS PRINCIPAI

Ø Partnerystės principas: Ligonis ir specialistų komanda turi būti partneriai. Reikia gerbti ligonio teises ir individualybę. Būtina reabilitacijos sąlyga – įgyti paciento pasitikėjimą, kad jis pripažintų reabilitacinę programą ir norėtų bendradarbiauti. Reabilitacija yra ligonio teisė, o ne prievolė, todėl negali būti taikoma be jo sutikimo. Pasirenkant reabilitacijos modelį reikia atsižvelgti į paciento norus, gerbti jo asmenybę. Negalima visų versti piešti, jeigu jie to nenori, arba propaguoti būtent tą sporto šaką, kuri patrinka reabilitaciją teikiančiam specialistui.

Ø Veiklos daugiaplaniškumo principas: Nukreiptas į įvairiausias ligonio psichosocialinio funkcionavimo sferas: • Psichologinę • Šeimos • Visuomeninę • Paciento auklėjimo ir mokymo • Laisvalaikio organizavimo

Ø Laipsniškumo principas – siekiant visiško paciento savarankiškumo reikia pradėti nuo lengvesnių užduočių. Įvairių rūšių gydomasis poveikis (darbo terapijos, psichoterapijos ir kt.) turi būti laipsniškas: nuo paprastesnių rūšių ir mažesnės trukmės užsiėmimų iki sudėtingų rūšių ir ilgesnės trukmės.

Ø Kartotinumo principas – tinka asmenims, kurių ligai būdingi paūmėjimai. Po kiekvieno tokio paūmėjimo vėl reikia pakartoti (priminti) seniau įgytus įgūdžius.

Ø Psichosocialinio ir biologinio metodų vienovės principas – negalima atmesti biologinių psichikos ligų gydymo metodų. Psichosocialinė reabilitacija viena iš kompleksinio gydymo dalių. Neteisinga ją priešinti gydymui, nes ne visada lengva nubrėžti griežtą ribą tarp profilaktikos ir gydymo, o juo labiau – tarp gydymo ir reabilitacijos.

Ø Optimalios stimuliacijos principas – paciento stimuliacija neturi būti nei per stipri, nei per silpna. Dideli reikalavimai jį gali demobilizuoti ir sukelti „reabilitacinę depresiją“. Stimuliacijos stoka ir monotoniška veikla gresia paciento susidomėjimo praradimu.

Kas vykdo psichosocialinę reabilitaciją?

Psichosocialinės reabilitacijos paslaugas teikia tarpdisciplininė specialistų komanda, kurią sudaro: slaugytojai, ergoterapeutai, socialiniai darbuotojai, užimtumo terapeutai, kineziterapeutai, psichologai, gydytojai, teisininkai ir kiti specialistai, taip pat savanoriai, tarp kurių gali būti pacientų giminės ir artimieji. Reabilitacijos sėkmė priklauso ne tiek nuo darbuotojų kvalifikacijos, o kiek nuo individualių savybių: energijos, pakantumo, ištvermės, nusiteikimo dirbti tiek, kiek reikės, o ne kuo greičiau pasiekti rezultatą, bei nuo paciento pasitikėjimo ir noro bendradarbiauti su specialistų komanda.

Psichosocialinės reabilitacijos variantai

Psichosocialinė reabilitacija teikiama: • Psichiatrinėse ligoninėse • Dienos stacionaruose • Dienos centruose • Pacientų klubuose • Psichosocialinės reabilitacijos centruose • Psichikos sveikatos centruose

Taikomos veiklos, teikiant psichosocialinės reabilitacijos paslaugas: • Socialinių įgūdžių lavinimas • Kasdienių įgūdžių lavinimas • Darbinių įgūdžių lavinimas • Psichoedukacija (klientų, šeimos narių) • Muzikos terapija • Dailės terapija • Šokio ir judesio terapija • Filmų terapija • Biblioterapija • Laisvalaikio organizavimas • Audiovizualinė terapija

„Reikia atminti, kad nepasiekus tikslo. Gyvenimas netampa tragedija. Tragiška, jei siekiamo tikslo nėra“. / Benjamin E. Mayes/