VILNIAUS MIESTO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS

 

 

notebook
Čia galite sužinoti plačiau, kokie gydymo metodai naudojami mūsų ligoninėje

 

 

notebook
Spustelėję šią nuorodą surasite naudingos informacijos, kur galėtumėte kreiptis iškilus įvairioms problemoms

 

 

 

 

cd
II-asis UNIVERSITETINIS

Skyriuje teikiamos paslaugos

Skyrius teikia stacionarinę antrinio lygio psichiatrinę pagalbą, ambulatorinę (dienos stacionaro) pagalbą. Skyrius yra mokomoji VU bazė, kurioje praktines studijas atlieka rezidentai, studentai, būsimosios slaugytojos. VU psichiatrijos klinikos darbuotojai konsultuoja skyriaus pacientus.

Skyrius yra iš 40-ties stacionarinių ir 20--ies dienos stacionaro vietų. Skyrius yra mišrus (gydosi moterys ir vyrai) ir atviro tipo.

 Stacionariniam gydymui pacientai atvyksta turėdami gydytojo psichiatro ar šeimos gydytojo siuntimą. Į skyriaus dienos stacionarą pacientai atvyksta po gydymo ligoninėje arba tiesiogiai iš Vilniaus m. poliklinikų, esant intensyvios ambulatorinės pagalbos poreikiui.

 Pacientas yra apžiūrimas skyriaus gydytojo psichiatro, jam yra sudaromas gydymo ir tyrimų planas, su kuriuo pacientas yra supažindinamas. Pacientas yra stebimas gydytojo psichiatro, atliekami reikalingi tyrimai, pagal medicinines indikacijas konsultuojamas terapeuto, neurologo. Per tris dienas nustatoma klinikinė diagnozė. Pacientai gydomi stacionare apie 30 kalendorinių dienų. Jei gydymas trunka ilgiau, pacientas nukreipiamas į GKK.

 Skyriuje organizuojamas komandinis darbas. Kiekvieno paciento diagnostines, gydymo, socialines – reabilitacines problemas sprendžia skyriaus vedėjas, gydantis gydytojas, psichologas, slaugytoja, socialinė darbuotoja, reabilitologas ir užimtumo terapeutas. Kiekvienos darbo dienos pradžioje komanda aptaria iškilusias problemas pacientų gydymo, reabilitacijos ir diagnostikos procese.

Skyriaus personalas bendradarbiauja su ligonių giminėmis, konsultuoja juos, padėdami geriau suprasti jų sergančius artimuosius, juos palaikyti, o socialinis darbuotojas padeda pacientui spręsti iškilusias socialines problemas.

Mūsų darbuotojai

 Skyriui vadovauja skyriaus vedėja J. Bičkienė. Skyriuje dirba gydytoja psichiatrė K. Katinienė, gydytojas psichiatras Doc. A. Germanavičius, gydytojas psichiatras V. Rudalevičius, Vyr. slaugos administratorė R. Janavičienė.

Taip pat skyriuje dirba patyrusi psichologė- psichoterapeutė ir klinikinė psichologė. Atliekama individuali ir grupinė psichoterapija, psichologinis konsultavimas, psichodiagnostika: kognityvinių funkcijų, protinio darbingumo, dėmesio, atminties, mąstymo, intelekto tyrimai, įvertinami asmenybės ir emocijų ypatumai. Mus rasite: Vasaros g.5, VI korpusas, tel. 8 5 261 11 57.

Skyriaus istorija

II universitetinis skyrius atsirado sujungus 2-ą vyrų skyrių ir 2-ą moterų skyrių.

VMPSC universitetinis klinikinis 2-asis vyrų skyrius 1946 m. atskirtas nuo 1 vyrų skyriaus, jam vadovavo A.Bukovskaja. 1958m. persikėlė į naujai pastatytas patalpas ir vadinosi Dispanserinis skyrius sveikstančiųjų ligonių readaptacijai ir reabilitacijai. Skyriaus pavadinimas išliko iki 1962m., po to skyrius tapo stacionariniu, o nuo 1998 m. skyrius tapo klinikiniu.

Pirmaisiais metais skyriui vadovavo gyd. Demidiukas, vėliau gyd. Svedaravičius, gyd. Gutmanienė, gyd. Radavičius, gyd. Laurelienė. Skyriuje dirbo žinomi psichiatrai A.Kaunas, A.Šiurkutė, K.Geralavičienė.

VMPSC universitetinis klinikinis 2-asis moterų skyrius įkurtas 1956 m. pastatytose patalpose, skirtas sveikstančiųjų ligonių readaptacijai ir reabilitacijai. Tokiu pavadinimu skyrius ir veikė. Įkūrimo metu skyriuje buvo 60 ligonių, ypač prastose sąlygose pacientai išbuvo iki 1992 m., kai lovų skaičius buvo sumažintas iki 40, o 1999 m. - iki 30. Pirmaisiais metais skyriui vadovavo gydytojas J. Demidiukas, vėliau - P. Svedaravičius. daugiau kaip 30 metų vadovavo gyd. L. Priklad, 18 metų vadovavo gyd. V. Pupeikis.

Nemažai visuomenėje žinomų psichiatrų pradėjo savo profesinę veiklą šiame skyriuje ir ją tęsė kituose padaliniuose ar įstaigose: ilgus metus skyriuje dirbo gyd. K. Geralavičienė, gyd. A. Matulionienė, doc. N. Indrašius. 40 metų vyriauiąja slaugytoja dirbo N. Danilevičiūtė, buvusi jungtimi tarp pacientų ir personalo. Ilgus metus skyrių kuravo psichoterapeutė J. Ulevičienė. Palaipsniui iš užimtumo terapijos susiformavo ir reabilitacinė - psichoterapinė pakraipa, taikant individualią ir grupinę psichoterapiją.

2012 m. birželio mėn. sujungti 2-asis vyrų skyrius ir 2-asis moterų skyrius. Atlikta pilna pastato rekonstrukcija.