VILNIAUS MIESTO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS

 

 

notebook
Čia galite sužinoti plačiau, kokie gydymo metodai naudojami mūsų ligoninėje

 

 

notebook
Spustelėję šią nuorodą surasite naudingos informacijos, kur galėtumėte kreiptis iškilus įvairioms problemoms

 

 

 

 

cd
KRIZIŲ INTERVENCIJOS CENTRAS

Skyriuje teikiamos paslaugos

    Tarnyba teikia suaugusiųjų krizių intervencijos stacionarinę ir dienos stacionaro psichiatrinę pagalbą bei neatidėliotinas konsultacijas priėmimo skyriuje. Psichiatrijos krizių intervencija - tai psichiatrijos paslaugos skirtos pacientams, esantiems krizinėje situacijoje (ūmios būklės dėl psichikos ligos, savižudiškas elgesys, emocinis stresas ir kitos situacijos, sutrikdančios paciento įprastą elgesį ir adaptaciją). Šios paslaugos tikslas yra krizinės situacijos simptomų įvertinimas ir jos stabilizavimas. Psichiatrijos krizių intervencijos paslauga užtikrinama ištisą parą, paslaugos teikimo trukmė psichiatrijos krizių intervencijos stacionare neviršija 10 parų. Psichiatrijos krizių intervencijos paslaugą teikia krizių intervencijos komanda, teikianti psichiatrijos krizių intervencijos stacionaro ir dienos stacionaro paslaugas bei neatidėliotinas konsultacijas priėmimo – skubiosios pagalbos skyriuje.

     Psichiatrijos krizių intervencijos tikslai yra įgyvendinami, organizuojant darbą komandiniu principu, įtraukiant paciento atstovus pagal įstatymą arba pavedimą bei paciento artimuosius.

     Skyrius yra  mokomoji VU bazė, kurioje praktines studijas atlieka rezidentai, studentai, būsimosios slaugytojos. VU psichiatrijos klinikos darbuotojai konsultuoja skyriaus pacientus.

     Darbas skyriuje organizuojamas vadovaujantis VŠĮ Vilniaus m. Psichikos sveikatos centro įstatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, vidaus tvarkos taisyklėmis, vidaus audito procedūromis, darbo saugos, priešgaisrinės saugos taisyklėmis ir administracijos įsakymais, TLK, LR SAM ir kitais įsakymais

    Universitetinis krizių intervencijos stacionaras. Skyriuje yra 10 lovų. Gydymo trukmė neviršija 10 parų. Pagalba teikiama specialistų komandos, į kurią įeina gydytojai psichiatrai, psichologai, socialinis darbuotojas, psichikos sveikatos slaugytojai. Pagal poreikį pacientai konsultuojami kitų gydytojų specialistų. Pacientai į krizių intervencijos tarnybos dienos stacionarą nukreipiami po stacionarinio gydymo krizių intervencijos skyriaus stacionare.

    Universitetinis Krizių intervencijos tarnybos dienos stacionaras. Trukmė  - ne daugiau 30 apsilankymų. Pagalba teikiama komandiniu principu.

     Pagrindiniai darbo metodai:

  ñ  Individualus psichiatro konsultavimas

  ñ  Medikamentinis gydymas

  ñ  Individualus psichologinis /psichoterapinis konsultavimas

  ñ  Šeimos konsultavimai

  ñ  Pacientų ir jų artimųjų psichoedukacija

 

Krizių intervencijos tarnybos dienos stacionaras. Gydymo trukmė iki 30 apsilankymų

 

Krizių intervencijos tarnybos dienos stacionaro pacientai lankosi 2 -3 kartus per savaitę, lanko individualius (su gydytoju ir psichologu), bei grupinius (grupinė psichoterapija, psichoedukacija, relaksacija, filmų terapija) užsiėmimus.

Mūsų darbuotojai

Skyriuje dirba: L.e. skyriaus vedėjos pareigas O. Pocienė, gyd. psichiatrės G. Paulikienė, I. Veličkienė, gyd. psichiatrė - psichoterapeutė N. Mackina, psichologės - psichoterapeutės D. Šyvytė, I. Gaškaitė, psichologė R. Kirsnytė,  vyr. slaugos administratorė I. Karvelienė, taip pat slaugytojai. Taip pat tarnyboje dirba psichikos sveikatos slaugytojai, slaugytojų padėjėjai, ūkio reikalų tvarkytoja, valytoja. Prireikus teikiamos socialinio pobūdžio konsultacijos.

Mus rasite: Vasaros g.5, 10 korpusas, tel. (8 5) 215 4403.