VILNIAUS MIESTO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS

 

 

notebook
Čia galite sužinoti plačiau, kokie gydymo metodai naudojami mūsų ligoninėje

 

 

notebook
Spustelėję šią nuorodą surasite naudingos informacijos, kur galėtumėte kreiptis iškilus įvairioms problemoms

 

 

 

 

cd
PRIĖMIMO SKYRIUS

Priėmimo skyrius dirba visą parą.

Priėmimo kambario kontaktinis telefonas (8 5) 261 7217

 

Darbas skyriuje organizuojamas vadovaujantis VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro įstatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, vidaus tvarkos taisyklėmis, vidaus audito procedūromis, darbo saugos, priešgaisrinės saugos taisyklėmis ir administracijos įsakymais, TLK, LR SAM ir kitais įsakymais.

Priėmimo skyriaus funkcijos:

1. Pacientų priėmimas į Vilniaus miesto psichikos sveikatos centrą pagal siuntimus ir medicinines indikacijas visą parą.

2. Pacientų, turinčių psichiatrinių problemų, konsultavimas visą parą.

3. Informacijos suteikimas apie ligoninėje teikiamas paslaugas, esančius skyrius, gydymosi sąlygas, stacionarizavimo tvarką.

 

Priėmimo skyriuje yra priimami vyresni nei 18 metų pacientai, pateikę:

1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

2. Sveikatos draustumą patvirtinantį dokumentą.

3. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos siuntimą gydytis iš visų pirminių asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų, VšĮ VMPSC Konsultacinio centro, psichikos sveikatos priežiūros ar kitų profilių stacionarų po psichiatro konsultacijos.

Kreipiantis į priėmimo skyrių dėl skubios medicinos pagalbos, gydytojo siuntimas neprivalomas.

 

Mūsų darbuotojai

Priėmimo skyriaus vedėja Indraja Veličkienė. Skyriuje dirba gydytojai psichiatrai, psichikos sveikatos slaugytojai, slaugytojų padėjėjai, ūkio reikalų tvarkytoja, valytoja. Visą parą budi gydytojas psichiatras bei psichikos sveikatos slaugytoja.