VILNIAUS MIESTO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS

 

 

notebook
Čia galite sužinoti plačiau, kokie gydymo metodai naudojami mūsų ligoninėje

 

 

notebook
Spustelėję šią nuorodą surasite naudingos informacijos, kur galėtumėte kreiptis iškilus įvairioms problemoms

 

 

 

 

cd
RIBINIŲ BŪSENŲ SKYRIUS

Skyriuje teikiamos paslaugos

Individuali psichoterapija: psichoterapijos metodas -  psichiniai sutrikimai, psichologiniai sunkumai ar dvasinės krizės gydomi individualiuose susitikimuose su psichoterapeutu. Tai dviejų žmonių, psichoterapeuto ir paciento “kelionė” po vidinio, tarpasmeninio ir dvasinio gyvenimo labirintus.

Grupinė psichoterapija: psichoterapijos metodas, ai psichiniai sutrikimai, tarpasmeninės problemos sprendžiami pacientų grupėje. Psichoterapijos grupė padeda ne tik suvokti sunkumus, nuspręsti, tačiau ir ieškoti konstruktyvesnių elgesio būdų, juos išbandant “čia ir dabar”. Psichoterapijos grupė - tai vieta tarpasmeniniam mokymuisi, savęs ir kitų gilesniam supratimui, tarpusavio pagalbai.

Biblioterapija: psichoterapijos metodas, kai įvairių psichikos sutrikimai ar dvasinių krizės gydomos siūlant pacientui grožinės literatūros kūrinius, psichologines ar dvasines knygas. Tai gydymas rašytu žodžiu.

Autogeninė treniruotė ir relaksacija: psichoterapijos metodas, leidžiantis apmokyti pacientą atsipalaiduoti, pašalinti įtampą, nerimą, pailsėti ir padidinti darbingumą.

Hipnozė: psichoterapijos metodas, paremtas įtaiga, kuomet pacientas patiria į miegą panašią būseną, kurioje gali suvokti tam tikrus savo sunkumus, pašalinti kankinančius simptomus, įtampą, nerimą.

Medikamentinis gydymas:ypač individualiai parenkamas kiekvienam pacientui, atsižvelgiant ne tik į ligos kilmę, eigą, pasireiškimus, tačiau ir paciento asmenybės ypatumus, santykį į vaistus, psichologinius faktorius.

Mūsų darbuotojai

Skyriuje dirba: vedėjas A. Alekseičikas, gydytojas psichiatras psichoterapeutas (Psichoterapijos mokyklos “Intensyvus terapinis gyvenimas” autorius), gydytojas terapeutas-psichoterapeutas K. Dešukas (taiko terapinį ir psichoterapinį gydymą ir dirba su pacientais, kuriuos, be psichinių sutrikimų, kankina fizinės ligos, mob. 8 670 50 305),  psichoanalitinės psichoterapijos gydytojai: psichologas-psichoterapeutas J.Kvedarauskas, psichiatras-psichoterapeutas  K.Remeikis (psichoanalitinė psichoterapija), (mob. 8 698 32 240), skyriaus vyresnioji slaugytoja T. Pilkauskienė.

Skyriaus medicinos slaugytojos -  V. Česnulevičienė, J. Paukštienė.

Skyriaus istorija

Skyrius įkurtas 1989 metais. Pirmaisiais metais jis vadinosi Neurozių skyriumi, vėliau buvo pervadintas į Psichoterapijos skyrių. 2007-aisiais metais Psichoterapijos skyrius pervadintas į Ribinių būsenų skyrių.

Remiantis skyriaus patirtimi jau 30 metų vyksta tęstiniai kasmetiniai tarptautiniai seminarai, į kuriuos kasmet atvyksta daugiau nei 100 gydytojų, psichologų, medicinos slaugytojų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Ukrainos, Lenkijos, Rusijos, JAV, Kazachstano, Izraelio.