VILNIAUS MIESTO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS

 

 

notebook
Čia galite sužinoti plačiau, kokie gydymo metodai naudojami mūsų ligoninėje

 

 

notebook
Spustelėję šią nuorodą surasite naudingos informacijos, kur galėtumėte kreiptis iškilus įvairioms problemoms

 

 

 

 

cd
SOCIALINĖS PAGALBOS SKYRIUS

Skyriuje teikiamos paslaugos

Įvertina paciento socialinę situaciją; surenka informaciją apie pacientų socialines problemas ir aplinką; numato socialinės pagalbos pacientui konkrečias priemones ir būdus; teikia informaciją ir konsultuoja pacientą: apie įstatymus dėl socialinių garantijų ir lengvatų, apie jo teises ir galimybes konkrečiu atveju, apie pacientui reikalingas pagalbos įstaigas ir pan.; padeda tvarkyti globos, paslaugų namuose, pensijų gavimo dokumentus; informuoja ir konsultuoja paciento artimuosius apie pagalbos poreikį ir priemones; bendradarbiauja ir koordinuoja savo veiklą su kitomis institucijomis; gali atstovauti ir ginti paciento teises ir teisėtus interesus įvairiose institucijose bei organizuoti juridinę pagalbą; rengia paciento perkėlimo į globos įstaigą dokumentus; praneša savivaldybės globos ir rūpybos skyriui apie pacientui reikalingas socialines paslaugas; konsultuojasi su kitų institucijų socialiniais darbuotojais; rekomenduoja socialinių paslaugų tęstinumą.

Skyriaus socialinės darbuotojos bendradarbiauja su įvairiomis švietimo įstaigomis (Vilniaus universitetu, Vilniaus edukologijos universitetu, Mykolo Romerio universitetu, Utenos kolegija ir kt.), rengiančiomis socialinius darbuotojus ir padeda praktikos metu būsimiems specialistams įgyti naudingų praktinių įgūdžių

Mūsų darbuotojai

Skyriuje dirba: Sk. Vedėja D.Grybauskienė,  L. Ilgarūbienė, K. Seliutienė, O. Merkytė. Mus galite rasti paskambinę Tel. 8 5 215 35 28 arba užėję į 1 korpusą.

Skyriaus istorija

Savo veiklą VMPSC Socialiniai darbuotojai pradėjo 1997 metais. Vėliau buvo įsteigtas atskiras Socialinės pagalbos skyrius.