Apie mus

Apie centrą

Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras yra Vilniaus miesto savivaldybės įsteigta viešoji įstaiga. Centras teikia antrinio lygio psichiatrijos stacionarines, dienos stacionaro, ambulatorines ir psichosocialinės reabilitacijos paslaugas. 

Centro bazėje yra įsikūrusi Vilniaus Universiteto psichiatrijos klinika, vyksta universiteto klinikos darbuotojų konsultacijos, taip pat mokslinis ir pedagoginis darbas. 

Didelį dėmesį skiriame naujų, humaniškų psichikos sveikatos paslaugų diegimui, pacientų reabilitacijai ir grįžimui į visuomenę ir pilnavertį gyvenimą. Centre veikia moderni Psichosocialinės reabilitacijos tarnyba, sporto salė, biblioteka, fizioterapijos ir masažo padalinys. Ypatingas dėmesys skiriamas pacientų teisių atstovavimo ir gynimo klausimams, veikia pacientų klubas ir pacientų Taryba.


KOKYBĖS POLITIKA

Atsisiųsti PDF dokumentą 

ĮSTAIGOS VIZIJA

VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras – aukštos kokybės, mažiausiai ribojančias pacientą, modernias stacionarines, ambulatorines ir bendruomenines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga, tenkinanti tiek pacientų ir jų artimųjų, tiek darbuotojų lūkesčius ir poreikius, naujų modernių paslaugų diegimo ir mokymo centras.

ĮSTAIGOS MISIJA

Vilniaus regiono ir visos Lietuvos gyventojams teikti šiuolaikiniu medicinos mokslu bei pažangiomis technologijomis pagrįstas, aukštos kokybės, kvalifikuotas, saugias ir veiksmingas, atitinkančias pacientų lūkesčius, užtikrinančias pacientų informacijos privatumą, pagarbą ir orumą modernias stacionarines, ambulatorines ir bendruomenines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas. Būti modernių paslaugų kūrimo ir mokymo baze studentams, rezidentams ir kolegoms.

STRATEGINIS TIKSLAS

Bendradarbiaujant su pacientu ar jo artimaisiais, užtikrinti, kad pacientams būtų teikiamos prieinamos, tinkamos ir teisingos, veiksmingos ir efektyvios, medicinos mokslo žiniomis ir įrodymais pagrįstos, nešališkos bei saugios psichinės sveikatos prevencijos, diagnostikos, gydymo, psichosocialinės reabilitacijos ir slaugos paslaugos.

VEIKLOS KRYPTYS

 • Stiprinti visuomenės psichikos sveikatą ir vykdyti psichikos sutrikimų prevenciją;
 • Tobulinti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bendruomenėje plėtrą;
 • Nuolat gerinti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą.

PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI

 • Teikti sveikatos priežiūros paslaugas atsižvelgiant į steigėjo Vilniaus miesto savivaldybės, LR SAM numatytas strategines kryptis ir veiklos užduotis;
 • Racionaliai naudoti profesinius, techninius ir finansinius išteklius;
 • Kelti personalo kvalifikaciją ir profesionalumą;
 • Tobulinti kokybės vadybos sistemą atitinkančią LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus, atsižvelgiant į sveikatos priežiūros veiklą reglamentuojančius įstatymus bei kitus teisės aktus, tikrinusių institucijų pastabas bei rekomendacijas ir pacientų lūkesčius.

VADOVYBĖ LAIDUOJA ŠIOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMĄ IR ĮSIPAREIGOJA:

 • Organizuoti kokybiškų, saugių ir veiksmingų  psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimą;
 • Nuolat tobulinti kokybės vadybos sistemą;
 • Diegti naujas modernias paslaugas, diagnostikos – gydymo bei informacines technologijas;
 • Gerinti pacientų gydymosi ir personalo darbo aplinką;
 • Siekti, kad kokybės politika būtų teigiamai vertinama visų suinteresuotų šalių;
 • Kontroliuoti, kad darbuotojų veikla atitiktų kokybės politikos keliamus uždavinius;
 • Užtikrinti korupcijos prevenciją įstaigoje;
 • Sudaryti sąlygas personalui tobulinti kvalifikaciją;
 • Stiprinti organizacijos kultūrą, tobulinant komandinio darbo principus.

Kokybės politika skelbiama viešai, yra žinoma ir suprantama visiems VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro darbuotojams ir suinteresuotoms šalims. Darbuotojai stengiasi, kad jų veikla atitiktų organizacijos Kokybės politikos reikalavimus.

MODERNIŲ PSICHIKOS SVEIKATOS PASLAUGŲ LYDERIAI LIETUVOJE

Dar sovietmečiu, kai vienintelės psichikos sveikatos įstaigos buvo milžiniškos uždaros užmiesčio psichiatrijos ligoninės, mūsų nedidelis Centras, įsikūręs beveik pačiame sostinės centre, buvo dvasios užuovėja to meto menininkams, mąstytojams ir kitiems nuo sovietinio režimo pavargusiems žmonėms. Jau tada čia nedrąsiai kalėsi nedideli šiuolaikinės modernios psichiatrijos daigeliai: 1972 m. Centre pradėjo veikti studentų psichologų būrelis. 1974 m. Centre pirmiausiai iš visų psichiatrijos ligoninių Lietuvoje pradėjo darbą psichologai. Tuo laiku tai buvo labai pažangus žingsnis. Šį faktą galėtume laikyti Centro psichoterapinės tradicijos atskaitos tašku. Šiandien galime drąsiai didžiuotis, kad Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras yra giliausią psichoterapijos tradiciją ir daugiausia dirbančių psichologų ir psichoterapeutų turintis Centras Lietuvoje. 

1985 m. Centras žengia dar vieną labai svarbų ir pažangų žingsnį psichikos sveikatos pagalbos demokratizavimo ir humanizavimo kryptimi: įkuriamas 100 vietų dienos stacionaras, kuris iki šiol išlieka didžiausias Lietuvoje. 

Žinoma, daugiausia modernių paslaugų ir skyrių sukurta nepriklausomybės laikotarpiu. Galime didžiuotis vieninteliu ne tik Lietuvoje, bet ir visame regione Valgymų sutrikimų centru, pirmuoju Lietuvoje Krizių intervencijos skyriumi, vieninteliu Lietuvoje Psichoterapijos dienos stacionaru, vienu pirmųjų ir didžiausiu Lietuvoje Psichosocialinės reabilitacijos skyriumi. 

2016 m. darbą pradėjo pirmasis ir kol kas vienintelis Lietuvoje Savižudybių prevencijos skyrius.

Centro ir psichiatrijos klinikos istoriją aktyviai kuriame šiandien! Centro darbuotojai kasdieną stengiasi išmokti, atrasti, sukurti kažką naujo; kažką, kas dar pagerintų diagnostikos ir gydymo kokybę, kas pacientui palengvintų ligos naštą.

PASLAUGOS

Centro pagrindinis uždavinys ir tikslas – suteikti pacientui tokią pagalbą, kuri maksimaliai atitiktų jo būklę ir poreikius tuo metu. Siekdami šio tikslo stengiamės turėti kuo daugiau ir kuo įvairesnių tarnybų, taikyti kuo įvairiausius ištyrimo ir gydymo metodus, nuolat tobuliname ir ieškome naujų darbo formų. Visas skyrių personalas nuolat mokosi, kelia savo kvalifikaciją tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų. Centre dirba ir konsultuoja profesoriai, docentai, mokslų daktarai. Ne tik gydytojai, bet ir kiti specialistai yra mokęsi ir stažavęsi daugelyje Vakarų Europos, Skandinavijos šalių bei JAV. 

Centre Jums pasiruošę padėti daugiau nei 50 psichiatrų, psichoterapeutų, neurologų, reabilitologų, kineziterapeutų ir įvairių kitų specialybių gydytojų, daugiau nei 20 psichologų, daugiau nei 100 slaugytojų, socialinių darbuotojų, ergoterapeutų, kineziterapeutų ir daugelis kitų. Pacientus konsultuoja Vilniaus universiteto Psichiatrijos klinikos darbuotojai.

Taikomi šie svarbiausi paciento ištyrimo metodai: apklausa ir anamnestinių duomenų surinkimas, stebėjimas, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, psichologinis ištyrimas, socialinės būklės tyrimas, taip pat papildomi tyrimai – elektroencefalografija, laboratoriniai tyrimai, echoskopija, EKG, oftalmoskopija ir daugelis kitų. Taip pat organizuojamos visų reikalingų kitų sričių gydytojų specialistų konsultacijos.

Kiekvieną pacientą gydo psichikos sveikatos specialistų komanda, kiekvienas gauna kompleksinį gydymą. Greta adekvataus medikamentinio gydymo, taikomas ypač platus spektras nemedikamentinio gydymo priemonių: psichoterapija, psichosocialinė reabilitacija, elektroimpulsinė terapija, šviesos terapija, transkranijinė magnetinė stimuliacija. Taip pat kineziterapija, ergoterapija, meno terapija, fizioterapija, masažas, socialinių problemų sprendimas.Jei norite padėkoti įstaigos personalui, užduoti klausimus ar pateikti pastabas - parašykite mums