Skyriai

Konsultacinis centras

KONSULTACINIO   CENTRO  DARBO  ORGANIZAVIMO  TVARKA

Konsultacinio centro tel. Nr. (8 5)  262 59 79

Konsultaciniame centre teikiamos antrinio lygio paslaugos,dirbama vadovaujantis VŠĮ Vilniaus miesto psichikos sveiktatos centro įstatais,vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir vidaus tvarkos taisyklėmis,vidaus audito procedūromis,darbo saugos,priešgaisrinės saugos taisyklėmis ir administracijos įsakymais, LR SAM, TLK ir kt. LR įstatymais.

KONSULTACINIO CENTRO DARBO LAIKAS: 

Darbo dienomis nuo 8 val. iki 16 val.


Pacientų registracija

Gydytojų konsultacijoms pacientai yra registruojami iš anksto telefonu arba kreipiantis tiesiogiai į registratūrą.Registratorė registruoja pacientus gydytojų ambulatorinių ligonių registracijos žurnaluose(F Nr.074/a),nurodant konkretų konsultacijos laiką(siūlomas artimiausias laisvas vizito laikas

Registratūroje priimami pacientai pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Sveikatos draustumą patikrina registratorė. Registruojami  gydyto konsultacijai pacientai: 

1. turintys nukreipimą formą Nr.027/a (gali nukreipti visų asmens sveikatos priežiūros įstaigų  gydytojai - specialistai);

2. nukreipti iš VŠĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro priėmimo kambario;

3. turintys Psichikos sveikatos priežiūros ar kitų profilių stacionarų išrašus (epikrizes) su  įrašu rekomenduojant gydytojo psichiatro konsultaciją

4. esant skubios medicinos pagalbos indikacijoms gydytojo siuntimas neprivalomas.

Neturintiems sveikatos draustumo ar asmens sveikatos priežiūros įstaigos siuntimo ir nesant skubios medicinos pagalbos indikacijų, teikiamos mokamos paslaugos.

Registratūroje užvedama asmens sveikatos istorija F025/a ir pacientas pasirašo konsultavimo pas psichiatrą sutikimą.

Gydytojas psichiatras konsultuoja, skiria reikiamus tyrimus, diagnozuoja susirgimą,, aptaria su pacientu skiriamą gydymą, esant reikalui išduoda nedarbingumo pažymėjimą.

Pacientas gali būti nukreiptas gydytis į stacionarą, jei to reikalauja psichinė būsena.

Skyriaus darbuotojai

Vedėja – psichiatrė Laisvė Dembinskienė

Psichiatrė – psichoterapeutė Nino Mackina

Psichiatrė – psichoterapeutė Palmyra Rudalevičienė

Psichiatrė (valgymo sutrikimų) Rūta Telksnienė

Psichologė - psichoterapeutė-Vitalija Mickutė

Registratorė – Jolanta Masiukevičienė