Skyriai

Socialinės pagalbos skyrius

Socialinės pagalbos skyriaus tel.Nr.: 8 (5)  204 35 62, mob. +37065976876.

Savo veiklą ligoninėje socialiniai darbuotojai pradėjo 1997 metais. 2000 metais buvo įsteigtas atskiras Socialinės pagalbos skyrius. Skyriaus darbuotojų tikslas - stiprinti sveikatos priežiūros įstaigoje besigydančio asmens prisitaikymo prie aplinkos gebėjimus, padedant atnaujinti ir susitiprinti ryšius su bendruomene bei sudaryti sąlygas pilnavertiškam asmens socialiniam funkcionavimui.  Socialiniai darbuotojai siekia padėti tiek asmeniui, tiek jo šeimai spręsti socialines problemas, skatinat jų dalyvavimą, nežeidžiant žmogiškojo orumo ir didinant jų atsakomybę, pagrįstą asmens, šeimos, bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimu.

Socialinės pagalbos skyriuje teikiamos paslaugos:

  • paciento socialinės situacijos įvertinimas;
  • individualaus socialinės pagalbos pacientui plano sudarymas, konkrečių pagalbos priemonių ir būdų numatymas;
  • informavimas ir konsultavimas apie teises ir galimybes konkrečiu atveju, apie įstatymus dėl socialinių garantijų ir lengvatų, taip pat  apie pacientui reikalingas pagalbos įstaigas ir pan.;
  • artimųjų ir kitų suinteresuotų asmenų informavimas bei konsultavimas, jų įtraukimas į pagalbos procesą;
  • bendradarbiavimas ir veiklos koordinavimas su įvairiais specialistais ir institucijomis; teisėtų paciento interesų įvairiose institucijose atstovavimas ir gynimas, juridinės pagalbos organizavimas;
  • besigydančių ligoninėje pacientų socialinių paslaugų poreikio, organizuojant apgyvendinimą socialinės globos ar savarankiško gyvenimo namuose, taip pat gyvenamojoje vietoje, vertinimas;
  • būtinų paslaugų tęstinumo bendruomenės institucijose, teikiančios socialines paslaugas, rekomendavimas.

Socialinės pagalbos skyriuje visuomet laukiami savanoriai socialiniai darbuotojai ar studijuojantys socialinį darbą studentai, norintys praktikos metu įgyti naudingų įgūdžių. 

Skyriaus kontaktai:

Adresas: Socialinės pagalbos skyrius, Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras, Vasaros g. 5, 1 korp. 
Tel.: (8 5) 204 35 62

 

Paskutinį kartą redaguota 2021-03-18

 

Skyriaus darbuotojai

Skyriaus vedėja, socialinė darbuotoja Dalia Grybauskienė (konsultuoja Gerontopsichiatrijos, Psichosocialinės reabilitacijos ir I-o vyrų sk. pacientus ir jų artimuosius).

Socialinė darbuotoja Osvalda Merkytė (konsultuoja Krizių intervencijos, Psichosocialinė reabilitacijos ir I-o moterų sk. pacientes bei jų artimuosius).

Socialinė darbuotoja Loreta Ilgarūbienė (konsultuoja Poūmės psichiatrijos ir Konsultacinio centro pacientus ir jų artimuosius).

Socialinė darbuotoja Kristina Linartė (konsultuoja Dienos stacionaro, Ribinių būsenų, Valgymo sutrikimų skyriaus pacientus ir jų artimuosius).

Skyriaus darbuotojos teikia konsultacijas telefonu darbo dienomis:

  • 14:00 – 17:00 val. (tel. Nr. (8 5) 215 25 28)
  • 8:00 – 17:00 val. (mob. Nr. +370 659 76876)