Projektai

Vykdomi projektai

Projekto pavadinimas

Projekto laikotarpis

   

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto NR. J02-CPVA-V-02-0002 „Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose“ įgyvendinimas 

2016-11-01 - 2023-02-28

„Pagalba Rytų Ukrainai tęsiant psichosocialinės reabilitacijos, krizių intervencijos ir savižudybių prevencijos tarnybų kūrimą“

2018-2019 m.

„Pagalba Rytų Ukrainos sritims tęsiant psichosocialinės reabilitacijos sektoriaus pertvarką ir sprendžiant potrauminio streso sutrikimo problemas“

2017-2018 m.