Projektai

Vykdomi projektai

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Projekto laikotarpis

1.

„Pagalba Rytų Ukrainos sritims tęsiant psichosocialinės reabilitacijos sektoriaus pertvarką ir sprendžiant potrauminio streso sutrikimo problemas“

2017-2018 m.

2.

„Pagalba Rytų Ukrainai tęsiant psichosocialinės reabilitacijos, krizių intervencijos ir savižudybių prevencijos tarnybų kūrimą“

2018-2019 m.