Apie mokamas paslaugas

Mokamų paslaugų kainos

1 lentelė ,,Mokamų paslaugų kainos nuo 2024 m. sausio 1 d.‘‘

Eilės Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kaina

1

Pirminė psichiatro konsultacija (pirminė apžiūra, psichikos būklės įvertinimas)

61,23 Eur

 

2 lentelė ,,Mokamos paslaugos pagal Sveikatos apsaugos ministro nustatytas

sveikatos priežiūros paslaugų bazines kainas“

 

Eilės Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kaina

1

Vaikų ir paauglių psichiatro konsultacija (kodas 3644)

61,23 Eur

2

Psichiatrijos dienos stacionaro paslauga suaugusiems1 d.

(paslaugos kodas 4253)

84,34 Eur

Psichoterapijos dienos stacionaro paslauga suaugusiems1 d.

(paslaugos kodas 3945)

67,02 Eur

Vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionaras 1 d., (kodas 1497)

71,86 Eur

3

Ambulatorinė psichosocialinė reabilitacija 1 d.

(paslaugos kodas 4119 ir 4120)

63,92 Eur

4

Stacionarinė suaugusiųjų psichiatrijos paslauga

pagal  DRG normatyvinės gydymo trukmės ir giminingų diagnozių grupėms priskiriamų kainų koeficientų sąrašą

 

 

Pastaba: paslaugų kainos yra nustatomos pagal tuo metu galiojančias Sveikatos apsaugos ministro nustatytas Sveikatos priežiūros paslaugų bazines kainas.

Paskutinį kartą redaguota: 2024-01-29, 08:09