Skyriai

Psichosocialinės reabilitacijos skyrius

PSICHOSOCIALINĖS REABILITACIJOS SKYRIAUS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR DARBO TVARKA

Psichosocialinės reabilitacijos skyriaus tel. Nr. (8 5)  215 44 06

Psichosocialinės reabilitacijos skyriuje yra teikiamos psichosocialinės reabilitacijos ir užimtumo paslaugos. Psichosocialinės reabilitacijos paslaugos (II etapo reabilitacijos paslaugos) yra teikiamos asmenims iki 60 metų, turintiems psichikos sveikatos sutrikimų, sunkumų kasdieniame ar socialiniame gyvenime ir norintiems pagerinti savo gyvenimo kokybę. Gali būti teikiama stacionarinė ir ambulatorinė psichosocialinė reabilitacija.

Dirbdami kartu su pacientais siekiame pagerinti funkcines jų galimybes kartu ugdant psichologinius, bendravimo, protinius ir kasdienius gyvenimo įgūdžius. Pacientai skatinami aktyviai įsitraukti į reabilitacijos procesą, kurio metu siekia išmokti sėkmingai prisitaikyti kintančioje aplinkoje, sugrįžti į savarankišką ir individualias vertybes atitinkantį gyvenimo būdą. Kiekvienas psichosocialinės reabilitacijos skyriaus pacientas turi asmeninį terapeutą (atvejo vadybininką), kuris palaiko, koordinuoja, organizuoja reabilitacijos procesą, parenka optimaliausias priemones tikslams pasiekti ir padeda spręsti kilusius sunkumus. Išrašant iš ligoninės, esant poreikiui, pacientui teikiamos specialistų rekomendacijos. Po hospitalizacijos psichikos sveikatos paslaugų vartotojai, grįžę į jiems įprastą aplinką, sugebės pasirūpinti savimi, gerės santykiai su šalia esančiais žmonėmis, didės pasitikėjimas savimi. Sveikatos palaikymui siūloma savitarpio pagalbos grupė. 

Taip pat skyriuje yra teikiamos tikslingo užimtumo paslaugos (I etapo reabilitacijos paslaugos), kurios yra siūlomos besigydantiems VMPSC pacientams. Užsiėmimų metu yra ugdomi baziniai įgūdžiai, keliama motyvacija  psichosocialinei reabilitacijai. 

Psichosocialinės reabilitacijos skyriaus misija – kliento norų ir tikslų siekimas, atskleidžiant kliento stiprybes, gerinant klientų gyvenimo kokybę.

 

Paskutinį kartą redaguota 2021-03-30


Skyriuje teikiamos paslaugos

1. Psichosocialinės reabilitacijos paslaugos:

 • Prarastų įgūdžių atstatymo ir naujų įgūdžių lavinimo užsiėmimai (vykdomųjų įgūdžių, kasdienių įgūdžių, mokymosi įgūdžių, psichologinių įgūdžių lavinimo grupės, socialinių įgūdžių lavinimo grupė, pažintinių funkcijų lavinimo grupė)
 • Psichiatro konsultacijos
 • Psichologinis konsultavimas
 • Socialinio darbuotojo konsultacijos
 • Teikiama pagalba vartojant medikamentus
 • Atkryčio prevencija
 • Meno terapija
 • Muzikos terapija
 • Dialektinė elgesio terapija (po atrankinio etapo)
 • Audiovizualinė relaksacija
 • Vibroakustinė relaksacija
 • Individuali ir grupinė kineziterapija
 • Teikiama pagalba artimiesiems.
Skyriaus darbuotojai

Skyriaus vedėja psichiatrė: ONA DAVIDONIENĖ

 • Pacientus ir jų artimuosius konsultuoja darbo dienomis iš anksto suderintu laiku ir esant poreikiui.

Gydytoja psichiatrė: Neringa Narmontienė

 • Pacientus ir jų artimuosius konsultuoja darbo dienomis iš anksto suderintu laiku ir esant poreikiui.

Psichikos sveikatos slaugytoja: DAIVA KALANTIENĖ.

 • Pacientus ir jų artimuosius konsultuoja darbo dienomis.

Psichologė: Evelina Koržovaitė

 • Pacientus ir jų artimuosius konsultuoja darbo dienomis iš anksto suderintu laiku ir esant poreikiui.

Socialinė darbuotoja: Vita Rulinskienė

 • Pacientus ir jų artimuosius konsultuoja darbo dienomis iš anksto suderintu laiku ir esant poreikiui.

Ergoterapeutai (atvejo vadybininkai):
TADAS POLIONIS, ALGIRDAS BARTKEVIČIUS, MANTVILĖ GRYBAUSKAITĖ, DAINORA OŽELYTĖ, GABRIELĖ DIRSYTĖ, JOANA NORVILAITĖ - VAITKIENĖ, INGA KAUPIENĖ. 

 • Pacientus ir jų artimuosius konsultuoja darbo dienomis iš anksto suderintu laiku ir esant poreikiui.

Kineziterapeutės LIGITA DANILKEVIČIENĖ, BEATA REVAKO
Dailės terapeutas MANTAS TELEVIČIUS
Muzikos terapeutė IEVA PANIULAITYTĖ
Užimtumo terapeutas OSVALDAS ŽVIRBLIS

Skyriaus darbo laikas: darbo dienomis 7:30 - 15:36 val.

Tel.: (8 5) 215 44 06

 
DIENOTVARKĖ

VAL.

DIENOTVARKĖ

7:30  – 8:30

Darbuotojų komandos susirinkimai.

8:30 – 9:30

Bendruomenės susirinkimai (I,III,IV)  Vizitacija (II,V).

9:30 – 13:00

Individualios konsultacijos pagal iš anksto suderintą laiką arba pagal poreikį (gydytojo psichiatro, atvejo vadybininko, psichologo, slaugytojos, gydytojų specialistų)
Užsiėmimai pagal individualiai sudarytą tvarkaraštį (skyriaus užsiėmimų tvarkaraštis pridedamas).

13:00 – 13:30 

Pietūs.

13:30 – 15:30

Individualios konsultacijos pagal iš anksto suderintą laiką arba pagal poreikį (gydytojo psichiatro, atvejo vadybininko, psichologo, slaugytojos, gydytojų specialistų)
Užsiėmimai pagal individualiai sudarytą tvarkaraštį.

 • Stacionarinės psichosocialinės reabilitacijos trukmė – 15 lovadienių, suteikiama 50 val. reabilitacijos paslaugų.
 • Trumpalaikės ambulatorinės reabilitacijos trukmė – 12 apsilankymų per maksimalų 40 kalendorinių dienų, per jas suteikiama 50 val. reabilitacijos paslaugų.
 • Ilgalaikės ambulatorinės reabilitacijos trukmė iki 9 mėn. – 25 apsilankymai, suteikiama iki 100 val. reabilitacijos paslaugų.