Skyriai

Psichosocialinės reabilitacijos skyrius

PSICHOSOCIALINĖS REABILITACIJOS SKYRIAUS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR DARBO TVARKA

Psichosocialinės reabilitacijos skyriaus tel. Nr. (8 5)  215 44 06

Psichosocialinės reabilitacijos skyriuje yra teikiamos psichosocialinės reabilitacijos, fizinės reabilitacijos ir užimtumo paslaugos. Psichosocialinės reabilitacijos paslaugos (II etapo reabilitacijos paslaugos) yra teikiamos asmenims iki 60 metų, turintiems psichikos sveikatos sutrikimų, sunkumų kasdieniame ar socialiniame gyvenime ir norintiems pagerinti savo gyvenimo kokybę. Gali būti teikiama stacionarinė ir ambulatorinė psichosocialinė reabilitacija.

Dirbdami kartu su pacientais siekiame pagerinti funkcines jų galimybes kartu ugdant psichologinius, bendravimo, protinius ir kasdienius gyvenimo įgūdžius. Pacientai skatinami aktyviai įsitraukti į reabilitacijos procesą, kurio metu siekia išmokti sėkmingai prisitaikyti kintančioje aplinkoje, sugrįžti į savarankišką ir individualias vertybes atitinkantį gyvenimo būdą. Kiekvienas psichosocialinės reabilitacijos skyriaus pacientas turi asmeninį terapeutą (atvejo vadybininką), kuris palaiko, koordinuoja, organizuoja reabilitacijos procesą, parenka optimaliausias priemones tikslams pasiekti ir padeda spręsti kilusius sunkumus. Išrašant iš ligoninės, esant poreikiui, pacientui teikiamos specialistų rekomendacijos. Po hospitalizacijos, psichikos sveikatos paslaugų vartotojai, grįžę į jiems įprastą aplinką, sugebės pasirūpinti savimi, gerės santykiai su šalia esančiais žmonėmis, didės pasitikėjimas savimi. Sveikatos palaikymui siūloma savitarpio pagalbos grupė. 

Taip pat skyriuje yra teikiamos tikslingo užimtumo paslaugos (I etapo reabilitacijos paslaugos), kurios yra siūlomos besigydantiems VmPSC pacientams. Užsiėmimų metu yra ugdomi baziniai įgūdžiai, keliama motyvacija  psichosocialinei reabilitacijai. 

Esant indikacijoms visų Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro skyrių pacientams teikiamos fizinės reabilitacijos paslaugos (I etapo reabilitacijos paslaugos).

Psichosocialinės reabilitacijos skyriaus misija - gerinti klientų gyvenimo kokybę.


Skyriuje teikiamos paslaugos

1. Psichosocialinės reabilitacijos paslaugos:

 • Kognityvinė elgesio terapija grupėse ir individualiai, 
 • Prarastų įgūdžių atstatymo ir naujų įgūdžių lavinimo užsiėmimai (vykdomųjų įgūdžių, kasdienių įgūdžių, mokymosi įgūdžių, psichologinių įgūdžių lavinimo grupės)
 • Meno terapija
 • Šokio ir judesio terapija 
 • Muzikos terapija
 • Audiovizualinė relaksacija
 • Vibroakustinė relaksacija
 • Šviesos terapija
 • Individuali ir grupinė kineziterapija
 • Teikiama pagalba artimiesiems.

2. Fizinės reabilitacijos paslaugos - ligoninėje besigydantiems pacientams esant fizinės ligos gali būti suteiktoss pirminio fizinės reabilitacijos etapo paslaugos:

 • Elektrinės fizioterapijos paslaugos
 • Gydomasis masažas
 • Individuali kineziterapija
Skyriaus darbuotojai

Skyriaus vedėja psichiatrė: ONA DAVIDONIENĖ

 • Pacientus ir jų artimuosius konsultuoja darbo dienomis iš anksto suderintu laiku ir esant poreikiui.

Psichikos sveikatos slaugytoja: DAIVA KALANTIENĖ.

 • Pacientus ir jų artimuosius konsultuoja darbo dienomis.

Psichologė:

 • Pacientus ir jų artimuosius konsultuoja darbo dienomis iš anksto suderintu laiku ir esant poreikiui.

Ergoterapeutai (atvejo vadybininkai):
TADAS POLIONIS, ALGIRDAS BARTKEVIČIUS, MANTVILĖ GRYBAUSKAITĖ, DAINORA OŽELYTĖ, GABRIELĖ DIRSYTĖ, JOANA NORVILAITĖ-VAITKIENĖ, INGA KAUPIENĖ. 

 • Pacientus ir jų artimuosius konsultuoja darbo dienomis iš anksto suderintu laiku ir esant poreikiui.

Gydytoja reabilitologė: EGLĖ BEINORIENĖ

 • Pacientus planiškai konsultuoja - antradieniais ir ketvirtadieniais

Kineziterapeutės: (šiuo metu vyksta atranka)
Psichologė (šokio ir judesio terapeutė): DAIVA TALIJŪNIENĖ
Dailės terapeutas: MANTAS TELEVIČIUS
Muzikos užimtumo specialistė: GIEDRĖ RYTEL
Užimtumo terapeutas: OSVALDAS ŽVIRBLIS
Bibliotekininkė: VAIVA BUDREVIČIENĖ
Masažistė: ELENA SAVIČIENĖ
Slaugytoja: BIRUTĖ PALECKIENĖ

Skyriaus darbo laikas: darbo dienomis 7:30-15:36

Telefonai: (8 5) 215 44 06

 
DIENOTVARKĖ

VAL.

DIENOTVARKĖ

7:30  – 8:30

Darbuotojų komandos susirinkimai.

8:30 – 9:30

Bendruomenės susirinkimai (I,III,IV)  Vizitacija (II,V).

9:30 – 13:00

Individualios konsultacijos pagal iš anksto suderintą laiką arba pagal poreikį (gydytojo psichiatro, atvejo vadybininko, psichologo, slaugytojos, gydytojų specialistų)
Užsiėmimai pagal individualiai sudarytą tvarkaraštį (skyriaus užsiėmimų tvarkaraštis pridedamas).

13:00 – 13:30 

Pietūs.

13:30 – 15:30

Individualios konsultacijos pagal iš anksto suderintą laiką arba pagal poreikį (gydytojo psichiatro, atvejo vadybininko, psichologo, slaugytojos, gydytojų specialistų)
Užsiėmimai pagal individualiai sudarytą tvarkaraštį.

 • Stacionarinės psichosocialinės reabilitacijos trukmė – 15 lovadienių, suteikiama 50 val. reabilitacijos paslaugų.
 • Trumpalaikės ambulatorinės reabilitacijos trukmė – 12 apsilankymų per maksimalų 40 kalendorinių dienų, per jas suteikiama 50 val. reabilitacijos paslaugų.
 • Ilgalaikės ambulatorinės reabilitacijos trukmė iki 9 mėn. – 25 apsilankymai, suteikiama iki 100 val. reabilitacijos paslaugų.