Psichosocialinės reabilitacijos skyrius

Tel. Nr. (8 5)  215 44 06

Stacionarinė psichosocialinė reabilitacija gali būti skiriama tik po stacionarinio gydymo, ir paciento psichikos būklė nėra pakankamai stabili, kad pacientas galėtų savarankiškai atvykti paslaugai, bei reikalinga aktyvi priežiūra visą parą stacionare. Stacionarinei reabilitacijai skiriama 15 lovadienių, suteikiama 50 val. reabilitacijos paslaugų.
Ambulatorinė psichosocialinė reabilitacija gali būti skiriama tiek po stacionarinio gydymo, tiek ambulatorinio gydymo metu ar po stacionarinės psichosocialinės reabilitacijos, kai paciento bendras veiklos įvertinimas pagal Bendro veiklos vertinimo skalę 41-60 balai. Ambulatorinė trumpalaikė psichosocialinė reabilitacija trunka iki 40 kalendorinių dienų (12 apsilankymų), suteikiama 50 val. reabilitacijos paslaugų; Ilgalaikė ambulatorinė psichosocialinė reabilitacija skiriama po trumpalaikės psichosocialinės reabilitacijos, kai per trumpalaikę psichosocialinę reabilitaciją buvo pasiekta mažiau kaip 70 proc. pacientui iškeltų psichosocialinės reabilitacijos tikslų. Ambulatorinė ilgalaikė psichosocialinė reabilitacija trunka iki 9 mėn., papildomai skiriama 25 apsilankymai ir suteikiama iki 100 val. reabilitacijos paslaugų.

PSICHOSOCIALINeS_REABILITACIJOS_SK-d7a74da70caaf7f814c900f26ecfaf0b.jpg

Skyriaus vedėja – gydytoja psichiatrė Ona Davidonienė

PSICHOSOCIALINeS_REABILITAC._SK._VEDeJA-640504d6f0d641026956328905cfe0b1.jpg

Psichosocialinės reabilitacijos skyriuje teikiamos stacionarinės ir ambulatorinės (trumpalaikės ir ilgalaikės) psichosocialinės reabilitacijos paslaugos pacientams, kuriems diagnozuotas vienas ar keli iš šių psichikos ir elgesio sutrikimų pagal TLK-10-AM: 

  • organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai (F04; F06–F07)
  • šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai (F20–F28);
  • nuotaikos (afektiniai) sutrikimai (F30; F31; F32.1–F39)
  • neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai (F40; F40.01–F42.9; F43.1)
  • elgesio sindromai, susiję su fiziologiniais sutrikimais ir somatiniais veiksniais (F50–F51, F53.1–F53.9)
  • suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai (F62)

bei yra smarkiai sutrikusi veikla, elgesys ir socialinė adaptacija, kai bendras veiklos įvertinimas pagal Bendro veiklos vertinimo skalę (GAF) yra 21–60 balų.

Pacientai stacionarinei psichosocialinei reabilitacijai gali būti nukreipiami po stacionarinio gydymo ar gydymosi Ligoninės stacionare/dienos stacionare. Ambulatorinei reabilitacijai pacientai gali būti nukreipiami psichikos sveikatos centrų psichiatrų ir po planinės ambulatorinės antrinio lygio psichosocialinės reabilitacijos skyriaus gydytojo psichiatro konsultacijos. Skyriuje paslaugos teikiamos atvejo vadybos principu. Kiekvienam pacientui atliekamas pradinis asmens situacijos įvertinimas ir reabilitacijos plano sudarymas. Įvykdžius planą įvertinama pažanga, pasiekimai. Psichosocialinės reabilitacijos paslaugas teikia specialistų komanda: gydytojas psichiatras, medicinos psichologas, socialinis darbuotojas, psichikos sveikatos slaugytojas, ergoterapeutas, kineziterapeutas, dailės ir muzikos terapeutai.

Skyriuje pacientai lankomi darbo dienomis 17-20 val., švenčių ir poilsio dienomis 11 –13 val. ir 17–19 val. Pacientų lankymas kitu laiku galimas skyriaus vedėjo arba, skyriaus vedėjo nedarbo laiku, budinčio gydytojo leidimu.