Krizių intervencijos skyrius

Tel. Nr. (8 5) 215 44 03

Psichiatrijos krizių intervencija – tai psichiatrijos paslaugos, skirtos pacientams, esantiems krizinėje situacijoje (ūmios būklės dėl psichikos ligos, savižudiškas elgesys, emocinis stresas ir kitos situacijos, sutrikdančios paciento įprastą elgesį ir adaptaciją). Šios paslaugos tikslas yra krizinės situacijos simptomų įvertinimas ir jos stabilizavimas. Psichiatrijos krizių intervencijos paslauga užtikrinama ištisą parą, paslaugos teikimo trukmė psichiatrijos krizių intervencijos stacionare neviršija 10 parų. Skyriuje yra 10 lovų. Psichiatrijos krizių intervencijos paslaugą teikia krizių intervencijos komanda: gydytojai psichiatrai, psichoterapeutai, psichologai, socialinis darbuotojas, psichikos sveikatos slaugytojai. Skyriuje greta medikamentinio gydymo taikomos kognityvinės, dialektinės elgesio terapijos intervencijos. Papildomai gali būti suteikiamos kineziterapeuto, užimtumo terapeutų paslaugos. Pagal poreikį pacientai konsultuojami kitų gydytojų specialistų (terapeuto, neurologo, oftalmologo).

Skyriaus vedėjas – gydytojas psichiatras-psichoterapeutas Jan Hilbig

KRIZIu_INTERVENCIJOS_SKYRIAUS_VEDeJAS-d61842f409d4afbc0220663b308ffcb6.jpg

Pacientai į Krizių intervencijos skyriaus dienos stacionarą nukreipiami po stacionarinio gydymo Krizių intervencijos skyriaus stacionare. Dienos stacionare pagalbą teikia ta pati krizių intervencijos komanda, taip išlaikant gydymo tęstinumą. Pacientas palaipsniui adaptuojasi savo aplinkoje po stacionarinio gydymo, gauna kompleksinį gydymą, lavinami bendravimo, kasdieniai ir jausmų reguliavimo įgūdžiai, siekiama atstatyti darbingumą. Gydymo trukmė – ne daugiau nei 30 apsilankymų per maksimalų 3 mėnesių laikotarpį.

SKYRIAUS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR DARBO TVARKA

Krizių intervencijos skyrius stacionare bei dienos stacionare teikia neatidėliotiną pagalbą pacientams, patekusiems į psichiatrinę ar pokyčių krizę, patyrusiems psichologinę traumą, kai būsena neleidžia atkurti stabilios savijautos gydant ambulatoriškai

UNIVERSITETINIS KRIZIŲ INTERVENCIJOS STACIONARAS

Psichiatrijos krizių intervencija – tai psichiatrijos paslaugos, skirtos pacientams, esantiems krizinėje situacijoje (ūmios būklės dėl psichikos ligos, savižudiškas elgesys, emocinis stresas ir kitos situacijos, sutrikdančios paciento įprastą elgesį ir adaptaciją). Šios paslaugos tikslas yra krizinės situacijos simptomų įvertinimas ir jos stabilizavimas. Psichiatrijos krizių intervencijos paslauga užtikrinama ištisą parą, paslaugos teikimo trukmė psichiatrijos krizių intervencijos stacionare neviršija 10 parų, skyriuje yra 10 lovų. Psichiatrijos krizių intervencijos paslaugą teikia krizių intervencijos komanda: gydytojai psichiatrai, psichologai, socialinis darbuotojas, psichikos sveikatos slaugytojai. Papildomai gali būti suteikiamos kineziterapeuto, užimtumo terapeutų paslaugos. Pagal poreikį pacientai konsultuojami kitų gydytojų specialistų (terapeuto, neurologo, oftalmologo).

UNIVERSITETINIS KRIZIŲ INTERVENCIJOS DIENOS STACIONARAS

Pacientai į Krizių intervencijos skyriaus dienos stacionarą nukreipiami po stacionarinio gydymo Krizių intervencijos skyriaus stacionare. Dienos stacionare pagalbą teikia ta pati krizių intervencijos komanda, taip išlaikant gydymo tęstinumą. Pacientas palaipsniui adaptuojasi savo aplinkoje po stacionarinio gydymo, gauna kompleksinį gydymą, lavinami bendravimo, kasdieniai ir jausmų reguliavimo įgūdžiai, siekiama atstatyti darbingumą. Gydymo trukmė – ne daugiau nei 30 apsilankymų per maksimalų 3 mėnesių laikotarpį.

Krizių intervencijos tarnybos dienos stacionaro pacientai lankosi 2–3 kartus per savaitę, lanko individualius (su gydytoju ir psichologu) bei grupinius (psichoterapijos, psichoedukacijos, dėmesingumo lavinimo, muzikos terapijos, sporto) užsiėmimus.

Užsiėmimų grafikas ir taisyklės pridedamos priede Nr. 2.

Pacientai, besilankantys Krizių intervencijos skyriuje, privalo laikytis taisyklių ir su jomis supažindinami pasirašytinai.

Pagalbos organizavimo principai

Psichiatrijos krizių intervencijos tikslai yra įgyvendinami, organizuojant darbą komandiniu principu, įtraukiant paciento atstovus pagal įstatymą arba pavedimą bei paciento artimuosius.

Skyrius yra mokomoji VU bazė, kurioje praktines studijas atlieka rezidentai, studentai, būsimosios slaugytojos. VU psichiatrijos klinikos darbuotojai konsultuoja skyriaus pacientus.

Pagrindiniai darbo metodai:

  • Krizinės situacijos valdymas atvejo vadybos principu
  • Individualus psichiatro konsultavimas
  • Medikamentinis gydymas
  • Individualus psichologinis / psichoterapinis konsultavimas
  • Šeimos konsultavimas
  • Jausmų reguliacijos įgūdžių lavinimas taikant Dialektinę elgesio terapiją
  • Pacientų ir jų artimųjų psichoedukacija
  • Grupinė psichoterapija

Krizių intervencijos skyriaus specialistų komanda

Krizių intervencijos skyriuje dirba gydytojai psichiatrai, psichologai, psichoterapeutai, psichikos sveikatos slaugytojai, socialiniai darbuotojai, slaugytojų padėjėjai. Papildomai intervencijas taiko kineziterapeutas, muzikos ir kiti terapeutai.

Atvejo vadybos taikymas Krizių intervencijos skyriuje

Krizių intervencijos skyriaus atvejo vadybininkais gali būti gydytojai psichiatrai ir psichologai. Atvejo vadybininkas kartu su krizinėje situacijoje esančiu pacientu atlieka išsamų situacijos vertinimą, pagal poreikį įtraukia kitus specialistus, artimuosius. Tuo metu sudaro krizės įveikimo planą, kuriame apibrėžta, kuris specialistas atlieka kokius konkrečius žingsnius. Taip pat suderinama dėl paties paciento ir jo artimųjų veiksmų valdant krizę. Derinant komandos ir šeimos bendradarbiavimą gali būti organizuojami bendri atvejo aptarimai ir šeimos konsultacijos.

Pacientų lankymas

Skyriuje pacientai lankomi darbo dienomis 17-20 val., švenčių ir poilsio dienomis 11 –13 val. ir 17–19 val.

Pacientų lankymas kitu laiku galimas skyriaus vedėjo arba skyriaus vedėjo ne darbo laiku budinčio gydytojo leidimu.