Skyriai

Gerontopsichiatrijos skyrius

GERONTOPSICHIATRIJOS SKYRIAUS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR DARBO TVARKA

Gerontopsichiatrijos skyriaus tel. (8 5) 261 08 57 

Darbas skyriuje organizuojamas vadovaujantis VŠĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro įstatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, vidaus audito procedūromis, darbo saugos ir priešgaisrinės saugos taisyklėmis, administracijos Įsakymais, LR SAM, TLK ir kitais įsakymais. Skyriuje yra 23 stacionarinės lovos.

Teikiamos stacionarinės paslaugos visą parą moterims nuo 65 metų amžiaus, turinčioms įvairių psichikos sutrikimų. Pacientės nukreipiamos į skyrių iš priėmimo kambario vadovaujantis nustatyta tvarka, kurioje yra nurodytos  stacionarinio gydymo indikacijos ir kontraindikacijos.

Skyriuje pacientės apžiūrimos gydančio gydytojo ir skyriaus vedėjo per 15min. nuo atvykimo. Sudaromas gydymo ir tyrimų planas, su kuriuo yra supažindinamos pacientės ir jų artimieji. Paaiškinamos vidaus tvarkos taisyklės. Trijų dienų laikotarpyje yra atliekami reikalingi tyrimai, konsultuoja terapeutas, neurologas, psichologas, patikslinama diagnozė, organizuojamas komandinis darbas. Komandoje dalyvauja gydantis gydytojas, slaugytoja, psichologas, socialinis darbuotojas, reabilitologas ir užimtumo terapeutė. Kiekvieną rytą komanda aptaria pacienčių būklę ir numato dienos darbo eigą.

Jei pacientas nesutinka gydytis stacionare, nesuvokdamas savo sveikatos sutrikimo ir yra pavojingas sau bei aplinkiniams, arba yra neveiksnus, tuomet priverstinį gydymą ir jo trukmę nustato teismas.

Vertingi pacientų daiktai ar pinigai gali būti saugomi vyr. slaugos administratorės seife.

Palatose yra ribojimas kalbėjimas mobiliuoju telefonu.

Skyriaus bendri susirinkimai vyksta kiekvieną mėnesį, aptariami skyriaus einamieji reikalai ir daromi trumpi teminiai pranešimai apie psichinių ligų eigą, gydymą, slaugos ypatumus Pacientes konsultuoja VU psichiatrijos klinikos konsultantas. Du kartus per mėnesį vyksta skyriaus bendra vizitacija su administracijos atstovu (pavaduotoja medicinai).

 
Paskutinį kartą redaguota 2021-03-18

Skyriaus darbuotojai

Skyriaus vedėja gydytoja — psichiatrė RASA RUSECKIENĖ

  • Pacientų gimines priima darbo dienomis 10.00 – 12.00 val.

Gydytoja psichiatrė – GENOVAITĖ ŠIMKUVIENĖ

  • Pacientų gimines priima darbo dienomis 10.00 – 12.00 val.

Vyresn. slaugos administratorė – DANGUOLĖ ŠMIGELSKIENĖ

  • Pacientų gimines priima darbo dienomis 10.00 – 12.00 val. 

Gydytoja neurologė 

  • Planinius skyriaus pacientus konsultuoja pirmadieniais ir ketvirtadieniais.

Gydytoja terapeutė

  • Planinius skyriaus pacientus konsultuoja darbo dienomis 10.00 – 12.00 val.

Socialinė darbuotoja – DALIA GRYBAUSKIENĖ

  • Pacientus ir jų globėjus konslultuoja darbo dienomis 10.00 – 12.00 val. 

Psichologė 

  • Pacientus tiria pirmadieniais, antradieniais ir penktadieniais. 

Užimtumo terapeutė – KRISTINA  AUKŠTIKALNIENĖ

  • Su pacientais dirba darbo dienomis.

Pacientų  lankymas skyriuje darbo dienomis 17:00 – 20:00 val.

Poilsio bei šventėmis dienomis 11:00 – 13:00 val. ir 17:00 – 20:00 val.

Skyriaus telefonas (8 5) 261 08 57

 
Dienotvarkė

Laikas

Veikla

6.30 – 8.00

Kėlimasis, temperatūros matavimas, laboratorinių bandinių ėmimas, rytinis tualetas

8.00 – 8.30

Pusryčiai

8.10 – 8.30

Skyriaus darbuotojų pasitarimas

8.30 – 9.00

Rytiniai paskyrimai

9.30 – 10.00

Bendra skyriaus vizitacija pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais

9.30 – 10.00

Priešpiečiai

10.00 – 10.45

Skyriaus pacientų užimtumo terapija (mankšta)

10.00 – 12.00

Gydytojų specialistų konsultacijos

10.30 – 11.10

Audiovizualinė terapija antradieniais, trečiadieniais

11.30 – 12.30

Skyriaus vedėjos ir gydytojų konsultacijos pacientų artimiesiems

11.00 – 13.00

Pacientų išrašymas į namus, dokumentų tvarkymas, perkėlimas į kitus skyrius

12.00 – 12.30

Pietūs

12.30 – 13.00

Pietiniai paskyrimai

14.00 – 15.00

Popietinė veikla su užimtumo terapeute (meninė veikla, pasivaikščiojimai lauke, švenčių minėjimas)

15.30 – 17.00

Poilsis

17.00 – 17.30

Vakarienė

17.30 – 18.00

Vakariniai paskyrimai

17.00 – 20.00

Pacientų lankymas darbo dienomis (poilsio ir šventinėmis dienomis nuo 11.00 – 13.00 ir 15.00 – 20.00

19.00 – 21.00

Budinčio gydytojo vizitacija

20.00 – 20.30

Naktipiečiai

20.30 – 21.00

Naktiniai paskyrimai

21.00 – 22.00

Pasiruošimas miegui