D.U.K

Ar galima į ligoninę atvykti be siuntimo?
Skubioji pagalba yra teikiama be siuntimo. Jei pagalba planinė, rekomenduojame turėti siuntimą, kad galėtumėte gauti nemokamas paslaugas.

Ar galima pasirinkti gydymą, gydymo priemones, kas tai nusprendžia?
Ligoninėje gydymas yra kompleksinis: medikamentinis (vaistai) ir nemedikamentinis (psichoterapija, kineziterapija, ergoterapija, meno terapija,  transkranijinė magnetinė stimuliacija (TMS), elektros impulsų terapija (EIT)).
Gydymo planą sudaro gydantis gydytojas, jei reikia, jis konsultuojasi su kitais specialistais ir įvertinęs paciento būklę, parenka optimaliausią gydymo metodą.
Jei kyla klausimų, dėl kažko abejojate, pasireiškė nepageidaujamos reakcijos, pasikalbėkite apie tai su gydytoju arba slaugytoja.

Kada gydoma priverstinai?
Priverstinai pacientas į ligoninę gali būti atvežtas tik tuo atveju, jeigu jo būklė kelia pavojų jo paties arba kitų asmenų sveikatai ar turtui. Tokiu atveju rekomenduojame nedelsiant skambinti 112. Toliau priverstinai (be sutikimo) pacientas gali būti gydomas tik teismo sprendimu.

Ar galima pasirinkti skyrių, kuriame norėčiau būti gydomas?
Pacientai į skyrius guldomi pagal sutrikimo pobūdį bei skyrių užimtumą. Jeigu skyriuje yra laisvų vietų, pacientas gali prašyti jį guldyti į konkretų skyrių.

Ar ligoninėje galima naudotis mobiliaisiais prietaisais?
Jeigu ligonio sveikatos būklė tai leidžia, mobiliaisiais prietaisais naudotis galima.  Tačiau būtina susipažinti su ligoninės vidaus tvarkos taisyklėmis,  kuriose numatyti draudimai: kitų pacientų filmavimas, fotografavimas, naudojimasis mobiliaisiais prietaisais poilsio metu ir kt.


Paskutinį kartą redaguota: 2023-12-18, 11:40