Poūmės psichiatrijos skyrius

Tel. Nr. (8 5) 261 11 57

Skyrius teikia antrinio lygio stacionarines ir dienos stacionaro psichikos sveikatos priežiūros paslaugas. Skyriuje yra 40 stacionarinių ir 15 dienos stacionaro vietų. Skyrius yra mišrus (gydosi moterys ir vyrai) ir atviro tipo.
Į stacionaro skyrių pacientai hospitalizuojami per ligoninės priėmimo kambarį pagal VšĮ VmPSC direktoriaus patvirtintas tvarkas ir kokybės vadybos sistemos procedūras. Stacionariniam gydymui pacientai gali būti perkeliami ir iš kitų ligoninės skyrių.