Skyriai

Poūmės psichiatrijos skyrius

POŪMIO  SKYRIAUS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR DARBO TVARKA

Poūmės psichiatrijos skyriaus tel. Nr. (8 5) 261 11 57

Skyrius teikia stacionarinę antrinio lygio psichiatrinę pagalbą, ambulatorinę (dienos stacionaro) pagalbą. Skyrius yra  mokomoji VU bazė, kurioje praktines studijas atlieka rezidentai, studentai, būsimosios slaugytojos. VU psichiatrijos klinikos darbuotojai konsultuoja skyriaus pacientus.

Darbas skyriuje organizuojamas vadovaujantis VŠĮ Vilniaus m. Psichikos sveikatos centro įstatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, vidaus audito procedūromis, darbo saugos, priešgaisrinės saugos taisyklėmis ir administracijos įsakymais, TLK, LR SAM ir kitais įsakymais.

Skyrius susideda iš 40-ties stacionarinių ir 20-ies dienos stacionaro vietų. Skyrius yra mišrus (gydosi moterys ir vyrai) ir atviro tipo. 

Stacionariniam gydymui pacientai atvyksta iš priėmimo kambario nukreipus budinčiam gydytojui pagal nustatytą tvarką, kurioje apibrėžti parodymai ir prieš parodymai gydymui stacionare. Į skyriaus dienos stacionarą pacientai atvyksta po gydymo ligoninėje arba tiesiogiai iš Vilniaus m. poliklinikų, esant intensyvios ambulatorinės pagalbos poreikiui. Atvykus suteikiama išsami informacija apie pacientų teises ir pareigas, skyriaus dienotvarkę, vidaus tvarkos taisykles.

Pacientas yra apžiūrimas skyriaus gydytojo psichiatro, jam yra sudaromas gydymo ir tyrimų planas, su kuriuo pacientas yra supažindinamas. Pacientas yra stebimas gydytojo psichiatro, atliekami reikalingi tyrimai, pagal medicinines indikacijas konsultuojamas terapeuto, neurologo, okulisto. 

Skyriuje organizuojamas komandinis darbas. Kiekvieno paciento diagnostines, gydymo, socialines – reabilitacines problemas sprendžia skyriaus vedėjas, gydantis gydytojas, psichologas, slaugytoja, socialinė darbuotoja, reabilitologas ir užimtumo terapeutas. Kiekvienos darbo dienos pradžioje komanda aptaria problemas, iškilusias  pacientų gydymo, reabilitacijos ir diagnostikos procese. Pacientus konsultuoja Suicidų prevencijos skyriaus specialistai. Greta medikamentinio gydymo ir psichologinės pagalbos, esant klinikinėms indikacijoms, atliekama Elektroimpulsinė terapija, Transkranijinė magnetinė stimuliacija. 

Skyriuje pacientus konsultuojaVilniaus Universiteto Medicinos fakulteto Psichiatrijos klinikos konsultantas. Esant reikalui organizuojami konsiliumai.Kas antrą penktadienį vyksta vyksta vizitacijos su administracijos atstovu( direktoriaus pavad. medicinai).

 

Skyriaus darbuotojai

Skyriaus vedėja, gydytoja - psichiatrė VIOLETA MEINER

 • Pacientų gimines priima– darbo dienomis 12.00 – 13.00 val.  (tel. (8 5) 204 35 50)

Gydytoja psichiatrė VIKTORIJA REČINSKAITĖ

 • Pacientų gimines priima– darbo dienomis 

Gydytojas psichiatras VYTAUTAS RUDALEVIČIUS

 • Pacientų gimines priima – darbo dienomis 10.00 – 10.30 val. 

Gydytoja psichiatrė EGLĖ ULEVIČIŪTĖ- ŠIGAJEVIENĖ

 • Pacientų gimines priima– darbo dienomis  

Gydytojas psichiatras EIMANTAS MATIEKUS

 • Pacientų gimines priima– darbo dienomis 

Gydytoja psichiatrė EGLĖ VILŪNAITĖ- IMBRASIENĖ

 • Pacientų gimines priima– darbo dienomis 

Gydytoja psichiatrė ORINTA POCIENĖ

 • Pacientų gimines priima– darbo dienomis

Vyresnioji slaugos administratorė RIMA JANAVIČIENĖ 

 • Pacientus ir jų gimines konsultuoja – darbo dienomis  9.00 – 15.00 val. (tel. (8 5) 204 35 53)

Terapeutė  

 • Pacientus planiškai konsultuoja – antradieniais ir ketvirtadieniais

Neurologė  

 • Pacientus planiškai konsultuoja – antradieniais ir ketvirtadieniais 

Socialinė darbuotoja  LORETA ILGARŪBIENĖ

 • Pacientus konsultuoja – darbo dienomis 9.00 – 14.00 val. 

Psichologė DALIA KIESAITĖ 

 • Pacientus konsultuoja – kasdien 

Užimtumo terapeutai GABRIELĖ DIRSYTĖ ir TADEUŠ POLIONIS

 • Pacientus konsultuoja – darbo dienomis 9.00 – 14.00 val.

Skyriuje dirba 11 slaugytojų, 11 slaugytojų padėjėjų, ūkio reikalų tvarkytoja, 2 maisto išdavėjos, 2 valytojos.

Pacientų lankymas skyriuje vyksta kasdien darbo dienomis: 17.00 – 20.00 val.

Išeiginėmis bei poilsio dienomis: 11.00 – 13.00 val. ir 17.00 – 20.00 val.

Telefonai:  

 • (8 5) 261 11 57   I aukšto slaugytojų postas
 • (8 5) 204 35 61   II aukšto slaugytojų postas
 
Dienotvarkė

VAL.

DIENOTVARKĖ

6.30 – 7.30

Kėlimasis, temperatūros, kraujospūdžio matavimas.

8.00 – 9.00

 Pusryčiai. 

8.00 – 8.30

Darbuotojų komandos susirinkimai (bei kiekvieną trečiadienį 8.30 – 9.15 val.) 

8.30 – 9.30

Rytiniai paskyrimai.

9.30 – 11.00

Vizitacija (penktadieniais), individualūs pokalbiai kasdien. 

11.00 – 12.30

Pacientų užsiėmimai psichosocialinėje reabilitacijoje, poilsis, bendravimas, pasivaikščiojimai ligoninės teritorijoje. 

12.30 – 13.30

Pietūs.

13.00 – 14.00

Paskyrimų atlikimas.

13.30 -  15.00

Pacientų užsiėmimai psichosocialinėje reabilitacijoje, poilsis, bendravimas. Pasivaikščiojimai ligoninės teritorijoje.  

16.30 – 17.30 

Vakarienė.

17.30 – 19.30

TV laidų žiūrėjimas. Stalo žaidimai. Bendravimas. Pasivaikščiojimai ligoninės teritorijoje. 

19.00 – 19.30

Priešnakčiai.

21.00 – 21.30 

Vakariniai paskyrimai. Medikamentai

21.30 – 22.00

Pasiruošimas miegui, miegas.

Grupinės psichoterapijos užsiėmimai

VAL.  

GRUPINĖS  PSICHOTERAPIJOS  UŽSIĖMIMAI

9.30 - 11.00

Trečiadieniais

Dienos stacionaro dienotvarkė

VAL.

DIENOS STACIONARO DIENOTVARKĖ

9.00 – 10.00

Rytinis procedūrų ir paskyrimų atlikimas
Konsultacijos

10.00 – 12.00

Užimtumo terapija

12.30 – 13.00

Pietūs

14.00 – 15.00

Užimtumo veikla
Paskyrimų atlikimas

 

Paskutinį kartą redaguota 2021-08-11