Skyriai

Ribinių būsenų skyrius (ŠIUO METU VEIKIA TIK DIENOS STACIONARAS)

RIBINIŲ BŪSENŲ SKYRIAUS  ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR DARBO TVARKA

Ribinių būsenų skyriaus tel. Nr.  (8 5)  212 08 09

Darbas skyriuje organizuojamas vadovaujantis VšĮ Vilniaus m. psichikos sveikatos centro įstatais, vidaus darbo tvarkos ir vidaus tvarkos taisyklėmis, vidaus audito procedūromis, darbo saugos, priešgaisrinės saugos taisyklėmis, administracijos įsakymais, ribinių būsenų skyriaus darboorganizavimo tvarka, LR Psichikos sveikatos priežiūros įstatymu, LR SAM. TLK ir kitais įsakymais.

Skyriuje teikiama ambulatorinė – dienos stacionaro (10 vietų) ir stacionarinė (15 vietų) antro lygio psichiatrinė, psichoterapinė pagalba. Skyriuje yra patvirtinta dienotvarkė. Su būtina informacija pacientai gali susipažinti informaciniame stende. Skyriaus bendra vizitacija vyksta vieną kartą į savaitę (trečiadieniais).

Skyriaus bendras susirinkimas vykta vieną kartą į mėnesį (kiekvieno mėnesio pirmą antradienį).

Skyriuje gydytojai ir konsultantai dirba pagal iš anksto žinomą grafiką.

 
Paskutinį kartą redaguota 2021-03-18

Skyriaus darbuotojai

Skyriaus vedėjas gydytojas psichiatras – psichoterapeutas  

ALEKSANDRAS ALEKSEIČIKAS KIRINOVAS - tel. (8 5) 204 35 31

  • Lankytojus priima darbo dienomis 11:00 – 12:00 val.  ir  13:00 – 14:00 val.

Gydytojas psichiatras – psichoterapeutas KAZYS REMEIKIS - tel. (8 5) 204 35 30

  • Lankytojus priima darbo dienomis  9:00 – 12:00 val.

Psichologas – ANDRIUS JANČIAUSKAS

             Pacientus konsultuoja – pirmadieniais ir ketvirtadieniais

Vyresn. slaugos administratorė  TARUTĖ PILKAUSKIENĖ

 

GYDYTOJAI  KONSULTANTAI:

Terapeutė  

  • Pacientus planiškai konsultuoja - antradieniais ir ketvirtadieniais.

Neurologė  

  • Pacientus planiškai konsultuoja – pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais (nuo 16val)

Okulistė  

  • Planiškai pacientus konsultuoja antradieniais ir ketvirtadieniais.
 
Dienotvarkė

VAL.

DIENOS TVARKA

 

7.00 - 7.30

Kėlimasis, rytinis tualetas.
Palatų vėdinimas. Bendrų tyrimų paėmimas

Bud. slaugytoja

7.30-7.40

AKS, temperatūros matavimas

Bud. Slaugytoja

7.40 - 8.00

Sk. vedėjo ir gydytojų vizitacija

Sk. vedėjas ir gydytojai

8.00-8.30

Budėjimo perdavimas. Pacientų aptarimas

Sk. vedėjas, gydytojai, psichologai, slaugytojos

8.00-8.30

Pusryčiai

Maisto išdavėja

8.30-8.45

Rytiniai vaistai

Bud. slaugytoja

8.45-9.15

Medicininės procedūros.

Bud. slaugytoja

9.00-11.00

Pacientų artimųjų konsultacijos

Gydytojai

9.15-11.00

Psichoterapijos užsiėmimai

Sk. vedėjas, gydytojai, psichologai, slaugytojos

11.50-12.25

Autogeninė treniruotė  I – III - IV

Psichologai

11.50- 12.25

 Hipnozė II - V

Sk.ved. A. Alekseičikas

12.30-13.00

Pietūs

Maisto išdavėja

13.00- 13.15

Pietiniai vaistai                              

Bud. slaugytoja

13.15-15.00

Individuali psichoterapija

Sk. ved.  A. Alekseičikas

14.00- 17.00

Ramybės laikas

 

17.00-17.30

Vakarienė

Maisto išdavėja

17.30- 17.45

Vakariniai vaistai

Bud. slaugytoja

17.00-20.00

Pacientų lankymas darbo dienomis 17.00-20.00. Poilsio iršvenčių d.11.00-13.00 ir 17.00-20.00

 

18.00-20.00

Videoterapijos, biblioterapijos užsiėmimai
Arbatos klubas, TV laidų žiūrėjimas

Bud. slaugytoja 

20.00 - 20.30

AKS. temperatūros matavimas

Bud.slaugytoja

20.30-21.00

Naktiniai vaistai.

Bud. slaugytoja

21.00-21.30

Palatų vėdinimas

Bud. slaugytoja

21.30-22.00

Pasiruošimas miegui. Miegas