Skyriai

Priėmimo ir konsultacijų skyrius

PRIĖMIMO IR KONSULTACIJŲ SKYRIAUS STRUKTŪRA IR DARBO TVARKA 

Priėmimo skyriaus tel. Nr. – (8 5)  261 72 17

Priėmimo – krizių intervencijos tarnyba apima netidėliotinas psichiatro konsultacijas priėmimo skyriuje visą parą, krizių intervencijos stacionarinę bei dienos stacionaro pagalbą pacientams. 

Priėmimo skyrius. Skyriuje visą parą budi suaugusiųjų gydytojas psichiatras bei slaugytoja, kurie teikia skubią ir neatidėliotiną pagalbą į priėmimą atvykstantiems pacientams. Paciento apžiūra priėmimo skyriuje pradedama per 30 minučių nuo atvykimo, vertinama jo psichikos būklė ir parenkama optimaliausia paciento poreikius atitinkanti paslauga (vienkartinė psichiatro konsultacija, hospitalizacija ūmiame ar kitame skyriuje, nukreipimas ambulatorinei paslaugai), paaiškinama gydymo galimybės. Budintis gydytojas teikia skubią pagalbą ir vertina būklę įstaigoje gydomų pacientų po gydančių gydytojų darbo valandų. Priėmimo skyriuje darbo dienomis dirbantys konsultantai: terapeutė, neurologė, oftalmologė teikia kvalifikuotas konsultacijas gydymo įstaigos pacientams, dalyvauja jų aptarimuose bei bendruose įstaigos susirinkimuose, kvalifikacijos kėlime. 

Darbas skyriuje organizuojamas vadovaujantis VŠĮ Vilniaus m. Psichikos sveikatos centro įstatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, vidaus tvarkos taisyklėmis, vidaus audito procedūromis, darbo saugos, priešgaisrinės saugos taisyklėmis ir administracijos įsakymais, TLK, LR SAM ir kitais įsakymais. 

 

 

Paskutinį kartą redaguota 2021-03-18