Priėmimo ir konsultacijų skyrius

Centro priėmimo skyrius teikia skubios pagalbos paslaugas visą parą. Planiniai pacientai priimami darbo dienomis nuo 9 val.

Tel. Nr. (8 5) 261 72 17

PR_SKyrius-194df017aaf31d91e4a8644f902facbc.jpg

Skyriaus vedėja – gydytoja psichiatrė Jolita Valantiejienė

PRIeMIMO_SK._VEDeJA-3e46bff4896eb71041c2e90ef0b51132.jpg

Skubios pagalbos poreikį nusprendžia budintis gydytojas, vadovaudamasis būtinosios pagalbos teikimo reikalavimais. Apžiūrėjęs pacientą, jis įvertina, ar yra būtinosios medicinos pagalbos teikimo indikacijų, indikacijų gydytis stacionare / dienos stacionare, ir sprendžia dėl tolimesnės pagalbos teikimo taktikos: hospitalizavimo į stacionaro skyrių, nukreipimo į dienos stacionaro skyrių, stebėjimo ar ambulatorinės paslaugos teikimo. Nusprendus pacientą hospitalizuoti, budintis gydytojas įvertina paciento būklę ir pagal direktoriaus patvirtintą tvarką sprendžia, į kurį įstaigos skyrių jį nukreipti.

Būtinoji medicinos pagalba

Būtinoji medicinos pagalba teikiama pacientams, atvykusiems su siuntimu ar be jo, taip pat pacientams, neturintiems asmens tapatybę patvirtinančio dokumento bei neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu. Pacientai, atvykę dėl būtinosios pagalbos, hospitalizuojami į skyrius prioriteto tvarka.

Planinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

Planinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, finansuojamas iš PSDF lėšų, teikiamos sveikatos draudimu apdraustiems asmenims, turintiems galiojantį sveikatos priežiūros įstaigos siuntimą (forma 027/a arba el. siuntimą E027) ir pateikusiems asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Pacientai planinėms paslaugoms registruojami telefonu ar jiems atvykus į priėmimo kambarį. Pacientams pasiūloma anksčiausia galima data. Jeigu pacientas atsisako gauti paslaugą pasiūlytu laiku ir pageidauja ją gauti vėliau, pacientas užregistruojamas jo pasirinkta vėlesne data.

Registracijos informacija

Psichoterapijos dienos stacionaro, Ribinių būsenų dienos stacionaro, Valgymo sutrikimų dienos stacionaro bei Valgymo sutrikimų skyriaus vaikų ir paauglių dienos stacionaro paslaugoms registracija vykdoma paskambinus šių skyrių telefonais.

Planinių paslaugų teikimas

Planinių paslaugų teikimas gali būti sustabdytas ekstremalių situacijų metu. Tokiu atveju pacientui pasiūloma kita planinės paslaugos teikimo data ar skyrius. Iškilus neatidėliotinos pagalbos poreikiui pacientams atvykusiems be siuntimo, planinių pacientų atvykimas gali būti nukeltas kelioms dienoms. Apie pasikeitusį planinės hospitalizacijos laiką pacientai informuojami telefonu ne vėliau kaip atvykimo išvakarėse.

Įstaigoje sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik gavus rašytinį paciento sutikimą (išskyrus priverstinės hospitalizacijos atvejus).