Skyriai

Priėmimo - Universitetinis Krizių intervencijos skyrius

PRIĖMIMO - KRIZIŲ INTERVENCIJOS TARNYBOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR DARBO TVARKA 

Priėmimo skyriaus tel. Nr. – (8 5)  261 72 17
Krizių intervencijos skyriaus tel. Nr. – (8 5)  215 44 03 

Priėmimo – krizių intervencijos tarnyba apima netidėliotinas psichiatro konsultacijas priėmimo skyriuje visą parą, krizių intervencijos stacionarinę bei dienos stacionaro pagalbą pacientams. 

Priėmimo skyrius. Skyriuje visą parą budi suaugusiųjų gydytojas psichiatras bei slaugytoja, kurie teikia skubią ir neatidėliotiną pagalbą į priėmimą atvykstantiems pacientams. Paciento apžiūra priėmimo skyriuje pradedama per 30 minučių nuo atvykimo, vertinama jo psichikos būklė ir parenkama optimaliausia paciento poreikius atitinkanti paslauga (vienkartinė psichiatro konsultacija, hospitalizacija ūmiame ar kitame skyriuje, nukreipimas ambulatorinei paslaugai), paaiškinama gydymo galimybės. Budintis gydytojas teikia skubią pagalbą ir vertina būklę įstaigoje gydomų pacientų po gydančių gydytojų darbo valandų. Priėmimo skyriuje darbo dienomis dirbantys konsultantai: terapeutė, neurologė, oftalmologė teikia kvalifikuotas konsultacijas gydymo įstaigos pacientams, dalyvauja jų aptarimuose bei bendruose įstaigos susirinkimuose, kvalifikacijos kėlime. 

Universitetinis krizių intervencijos stacionaras. Psichiatrijos krizių intervencija - tai psichiatrijos paslaugos skirtos pacientams, esantiems krizinėje situacijoje (ūmios būklės dėl psichikos ligos, savižudiškas elgesys, emocinis stresas ir kitos situacijos, sutrikdančios paciento įprastą elgesį ir adaptaciją). Šios paslaugos tikslas yra krizinės situacijos simptomų įvertinimas ir jos stabilizavimas. Psichiatrijos krizių intervencijos paslauga užtikrinama ištisą parą, paslaugos teikimo trukmė psichiatrijos krizių intervencijos stacionare neviršija 10 parų, skyriuje yra 10 lovų. Psichiatrijos krizių intervencijos paslaugą teikia krizių intervencijos komanda : gydytojai psichiatrai, psichologai, socialinis darbuotojas, psichikos sveikatos slaugytojai. Pagal poreikį pacientai konsultuojami kitų gydytojų specialistų. 

Universitetinis Krizių intervencijos tarnybos dienos stacionaras. Pacientai į krizių intervencijos tarnybos dienos stacionarą nukreipiami po stacionarinio gydymo krizių intervencijos skyriaus stacionare. Dienos stacionare pagalbą teikia ta pati krizių intervencijos komanda taip išlaikant gydymo tęstinumą. Pacientas palaipsniui adaptuojasi savo aplinkoje po stacionarinio gydymo, gauna kompleksinį gydymą, skatinamas socialinių įgūdžių atstatymas, darbingumo atstatymas. Gydymo trukmė  - ne daugiau 30 apsilankymų. 

Psichiatrijos krizių intervencijos tikslai yra įgyvendinami, organizuojant darbą komandiniu principu, įtraukiant paciento atstovus pagal įstatymą arba pavedimą bei paciento artimuosius.     

Skyrius yra  mokomoji VU bazė, kurioje praktines studijas atlieka rezidentai, studentai, būsimosios slaugytojos. VU psichiatrijos klinikos darbuotojai konsultuoja skyriaus pacientus.

Darbas skyriuje organizuojamas vadovaujantis VŠĮ Vilniaus m. Psichikos sveikatos centro įstatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, vidaus tvarkos taisyklėmis, vidaus audito procedūromis, darbo saugos, priešgaisrinės saugos taisyklėmis ir administracijos įsakymais, TLK, LR SAM ir kitais įsakymais. 


Pagrindiniai darbo metodai
 • Individualus psichiatro konsultavimas
 • Medikamentinis gydymas
 • Individualus psichologinis /psichoterapinis konsultavimas
 • Šeimos konsultavimai
 • Pacientų ir jų artimųjų psichoedukacija
 • Grupinė psichoterapija
Skyriaus darbuotojai

Skyriaus vedėja lep ORINTA POCIENĖ

 • Stacionarinių pacientų konsultavimas vyksta – kasdien 9.00 – 11.00 val., dienos stacionaro – 12.00 – 14.00. 
 • Pacientų gimines priima – darbo dienomis 11.00 – 12.00

Gydytoja psichiatrė SANDRA ŠIMKŪNAITĖ

 • Pacientų gimines priima – darbo dienomis 9.00 – 10.00 val. 
 • Stacionarinių pacientų konsultavimas  vyksta kasdien 10.00 – 12.00 val., dienos stacionaro – 13.00 – 15.00 

Gydytoja psichiatrė – psichoterapeutė  NINO MACKINA

 • Pacientų gimines priima – darbo dienomis 16.00 – 17.00 val.
 • Pacientų konsultavimas (stacionarinių, dienos stacionaro) vyksta – kasdien 14.00 – 16.00 val. 

Psichologė – MONIKA GERDAUSKAITĖ

 • Pacientų konsultavimas (stacionarinių, dienos stacionare) vyksta – kasdien 9.00 – 15.00 val.
 • Veda psichologines grupes, filmų terapiją krizių skyriaus dienos stacionaro pacientams.

Psichologė – DIANA MARČIULAITĖ

 • Pacientų konsultavimas (stacionarinių, dienos stacionaro) vyksta – kasdien 9.00 – 15.00 val.
 • Veda psichologines grupes, filmų terapiją krizių skyriaus dienos stacionaro pacientams.

Vyresn. slaugos administratorė INGRIDA KARVELIENĖ

 • Pacientus ir jų gimines konsultuoja – darbo dienomis: 8.00 – 15.00 val.

Pacientus konsultuoja:

Gydytoja terapeutė MARIJA SNIEŠKIENĖ

 • Pacientus planiškai konsultuoja – 

Gydytoja terapeutė IRENA EUGENIJA LIUBERTĖ

 • Pacientus planiškai konsultuoja – 

Gydytoja echoskopuotoja LIUCIJA SKALSKAJA

 • Pacientus planiškai konsultuoja – 

Gydytoja oftalmologė ROMUALDA ŠALTENĖ

 • Pacientus planiškai konsultuoja – antradieniais ir ketvirtadieniais 

Gydytoja neurologė DALIA JUOZAPAITIENĖ

 • Pacientus planiškai konsultuoja – antradieniais ir ketvirtadieniais

Socialinė darbuotoja OSVALDA MERKYTĖ

 • Pacientus konsultuoja – darbo dienomis: 13.00 – 16.00 val.

Krizių intervencijos tarnyboje dirba psichikos sveikatos slaugytojai, slaugytojų padėjėjai, ūkio reikalų tvarkytoja.

Pacientų lankymas skyriuje vyksta kasdien darbo dienomis: 14.00 – 20.00 val.

Išeiginėmis bei poilsio dienomis: 10.00 – 12.00 val. ir 14.00 – 20.00 val.

Telefonas: (85) 2154403

 
KRIZIŲ INTERVENCIJOS STACIONARO DIENOS REŽIMAS

VAL.

KRIZIŲ INTERVENCIJOS STACIONARO DIENOS REŽIMAS

7.00 – 7.30

Kėlimasis
Kraujospūdžio ir temperatūros matavimas, rytinis tualetas

7.30 – 8.00

Pusryčiai

8.00 – 9.00

Rytiniai paskyrimai

9.00 – 12.15

Gydytojų vizitacija, terapiniai užsiėmimai

12.15 – 13.00

Pietūs

13.00 – 13.30

Gydytojų paskyrimų atlikimas

13.30 – 16.30

Poilsis 

16.30 – 17.30

Vakarienė 

17.30 – 18.00

Temperatūros matavimas, gydytojo paskyrimų atilikimas

18.00 – 21.00

Laisvalaikis

21.00 – 22.00

Naktinių gydytojo paskyrimų atilikimas, pasiruošimas miegoti

22.00 – 7.00

Miegas

KRIZIŲ INTERVENCIJOS TARNYBOS DIENOS STACIONARAS

Gydymo trukmė iki 30 apsilankymų

Krizių intervencijos tarnybos dienos stacionaro pacientai lankosi 2 -3 kartus per savaitę, lanko individualius (su gydytoju ir psichologu), bei grupinius (grupinė psichoterapija, psichoedukacija, relaksacija, filmų terapija) užsiėmimus. 

Krizių intervencijos dienos stacionaras (KIS-DS)

PIRMADIENIS
9:00  Pacientų priėmimas, vertinimas
10:00 – 10:45 Relaksacija
11:00 – 12:30 Psichoterapinė grupė
  Psichosocialine reabilitacija
(individualus laikas – 2 val.)
TREČIADIENIS
9:00 - 11:30 Filmų terapija
  Gydytojo, psichologo, socialinio darbuotojo konsultacijos
(individualus laikas 1 val.) 
PENKTADIENIS
9:30 – 10:15 Psichoedukacija
10:30 – 12:00 Psichoterapinė grupė
  Gydytojo, psichologo konsultacijos
(individualus laikas – 1 val.)
  Psichosocialinė reabilitacija 
(individualus laikas – 2 val.)
VMPSC KRIZIŲ INTERVENCIJOS SKYRIAUS DIENOS STACIONARAS

Dienos stacionaro taisyklės

Jūs atvykote į Dienos stacionarą ir tik bendras visų mūsų darbas padės siekti jūsų psichinės ir fizinės gerovės. Svarbus jūsų apsisprendimas bei asmeninė atsakomybė. Kad būtų sukurta atmosfera, kurioje būtų galimas bendras darbas, reikia laikytis tam tikrų taisyklių. 

Prašome atkreipti dėmesį į visus punktus. 

 1. Prašome neskleisti informacijos apie kitus Dienos stacionare besigydančius pacientus. Konfidencialumas padės jaustis saugiai jums ir kitiems pacientams. 
 2. Dienos stacionaras dirba tris kartus per savaitę – pirmadienį, trečiadienį, penktadienį, pagal planą, kuris jums pateiktas. Yra būtina lankyti visus užsiėmimus, išskyrus tuos atvejus, kai tai suderinama su gydytoju. 
 3. Susirgus prašome būtinai apie tai pranešti, paskambinus telefonu gydančiam gydytojui arba psichologui. Pokalbio metu nuspręsime, kaip jums elgtis. 
 4. Jeigu vis dėlto nutinka taip, kad jūs negalite ateiti, ar vėluojate, būtinai apie tai praneškite gydančiam gydytojui arba psichologui.
 5. Jeigu neateinate į užsiėmimus nepranešęs ir esate nepasiekiamas telefonu, tą pačią dieną būsite išrašytas, ir gydymas bus nutrauktas.
 6. Jeigu jūsų būsena pablogėja, prašom paskambinti gydančiam gydytojui, ir ją aptarti, o reikalui esant susitarti dėl papildomo susitikimo su gydytoju. 
 7. Apie visus vartojamus medikamentus turite pasakyti savo gydytojui (ypač, jei vartojate savo nuožiūra migdomuosius, raminančius, laisvinamuosius), nes savavališkas jų vartojimas gali sutrikdyti gydymą ar padaryti jį neįmanomą. 
 8. Dienos stacionare draudžiama vartoti alkoholį. Taip pat rekomenduojame nevartoti alkoholio ir už stacionaro ribų, kadangi alkoholio negalima vartoti su vaistais, be to alkoholis nuslopina baimes, įtampą bei vidinius konfliktus; jie neperdirbami, lieka neįveikti, todėl negalima tikėtis reikšmingo būsenos pagerėjimo. Besigydant Dienos stacionare griežtai draudžiama vartoti narkotines medžiagas.
 9. Jei vairuojate automobilį, pasitarkite su gydančiu gydytoju, ar galite tai daryti, nes vaistų vartojimas gali sutrikdyti dėmesio koncentraciją. 
 10. Jei kas nors kito asmens atžvilgiu elgiasi agresyviai (ir moraline, ir fizine prasme), bus išrašytas. 
 11. Už jūsų turimus pinigus ir atsineštas materialines vertybes, mes nesiimame atsakomybės, todėl rekomenduojame nesinešioti brangių ar itin vertingų daiktų, didelės pinigų sumos. 
 12. Dienos stacionaro patalpose rūkyti draudžiama. 
 13. Užsiėmimų metu mobiliųjų telefonų garsas turi būti išjungtas.