Savižudybių prevencijos skyrius

Tel. Nr. (8 5) 204 13 46
Mob. tel. Nr. 8 659 81 607

Skyriuje konsultuojami ketinantys nusižudyti ar aktyvių minčių apie savižudybę turintys, bandę nusižudyti bei artimojo savižudybę patyrę pacientai. Skyriaus psichologai įvertina savižudybės riziką, taiko trumpalaikę terapiją po mėginimo nusižudyti (ASSIP), esant reikalui suteikia tęstines psichologines konsultacijas. Pacientai turi galimybę gauti konsultacijas visą gydymosi ligoninėje laikotarpį (net ir perėję gydytis į kitą skyrių ar Dienos stacionarą). Be to, esant reikalui ir galimybei į procesą įtraukiami ir paciento artimieji. Sutinkant pacientui, jų artimiesiems suteikiama daugiau informacijos apie savižudišką elgesį, jo ypatumus, aptariama, kokia artimojo pagalba gali būti reikalinga. 

SAVIzUDYBIu_PREVENCIJOS_SKYRIUS-acf84060384d3be584db3a3963214518.jpg

Skyriaus vedėja – psichologė dr. Vaiva Klimaitė

SAVIzUDYBIu_PREVENCIJOS_SK._VEDeJA-5a5d744705ac769214fc70b0d321f37f.jpg

Savižudybių prevencijos skyriuje taip pat atliekama atvejo vadyba: išrašant pacientą, kuris buvo gydomas po bandymo nusižudyti, duomenys perduodami jo psichikos sveikatos centrui, sutariama konsultacija su jo psichiatru ir/ar psichologu per artimiausias 5 darbo dienas.
Skyriaus psichologai yra baigę specializuotų terapijų darbui su aukštos savižudybės rizikos asmenimis mokymus ir taiko jas savo darbe: ASSIP (Trumpalaikė terapija po mėginimo nusižudyti), ASIST (Savižudybių intervencijos įgūdžiai), CAMS (Bendradarbiavimu grįstas savižudybės rizikos vertinimas ir valdymas), MBT (Mentalizacija grįsta terapija), DBT (Dialektinė elgesio terapija); savo įgūdžius tobulina įvairių konferencijų, seminarų, supervizijų metu.