Skyriai

Savižudybių prevencijos skyrius

Savižudybių prevencijos skyriaus tel. 8 659 81 607

Savižudybių prevencijos skyrius Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre įkurtas 2016m. balandžio 1d., pastebėjus psichologinės pagalbos į savižudybę linkusiems pacientams poreikį. 

Skyriuje konsultuojami ketinantys nusižudyti ar aktyvių minčių apie savižudybę turintys, bandę nusižudyti bei artimojo savižudybę patyrę pacientai. Skyriaus psichologės įvertina savižudybės riziką, taiko trumpalaikę terapiją po mėginimo nusižudyti (ASSIP), esant reikalui suteikia tęstines psichologines konsultacijas. Pacientai turi galimybę gauti konsultacijas visą gydymosi ligoninėje laikotarpį (net ir perėję gydytis į kitą skyrių ar dienos stacionarą). Be to, esant reikalui ir galimybei į procesą įtraukiami ir paciento artimieji. Sutinkant pacientui, jų artimiesiems suteikiama daugiau informacijos apie savižudišką elgesį, jo ypatumus, aptariama, kokia artimojo pagalba gali būti reikalinga. 

Savižudybių prevencijos skyriuje taip pat atliekama atvejo vadyba: išrašant pacientą, kuris buvo gydomas po bandymo nusižudyti, duomenys perduodami jo psichikos sveikatos centrui, sutariama konsultacija su jo psichiatru ir/ar psichologu per artimiausias 5 darbo dienas.

Skyriaus kontaktai:

Adresas: Savižudybių prevencijos skyrius, Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras, Vasaros g. 5, 8 korp. 
Tel.: 8 659 81 607; (8 5) 215 33 74

 


Paskutinį kartą redaguota 2021-03-18


Skyriaus darbuotojai

Skyriuje dirba:     

  • skyriaus vedėja, psichologė dr. Vaiva Klimaitė
  • psichologė, atvejų vadybininkė Aušra Stumbrytė
  • psichologė, atvejų vadybininkė dr. Jurgita Rimkevičienė                                        

Visos skyriaus psichologės yra baigusios specializuotų terapijų darbui su aukštos savižudybės rizikos asmenimis mokymus ir taiko jas savo darbe: ASSIP (Trumpalaikė terapija po mėginimo nusižudyti), ASIST (Savižudybių intervencijos įgūdžiai), CAMS (Bendradarbiavimu grįstas savižudybės rizikos vertinimas ir valdymas), MBT (Mentalizacija grįsta terapija), DBT (Dialektinė elgesio terapija); savo įgūdžius tobulina įvairių konferencijų, seminarų, supervizijų metu.