Skyriai

Valgymo sutrikimų centras

VALGYMO SUTRIKIMŲ CENTRO DARBO ORGANIZACINĖ DARBO TVARKA

Valgymo sutrikimų centro tel Nr. (8 5)  215 48 81 

Skyrius teikia specializuotas antrinio lygio psichiatrines ambulatorines, suaugusiųjų stacionarines ir dienos stacionaro, bei vaikų ir paauglių dienos stacionaro paslaugas. Skyrius yra  mokomoji Vilniaus universiteto (VU) bazė, kurioje praktines studijas atlieka rezidentai, klinikinės psichologijos magistro ir kineziterapijos studentai, būsimosios slaugytojos. VU Psichiatrijos klinikos darbuotojai konsultuoja skyriaus pacientus.

Darbas skyriuje organizuojamas vadovaujantis VšĮ Vilniaus m. Psichikos sveikatos centro įstatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, vidaus audito procedūromis, darbo saugos, priešgaisrinės saugos taisyklėmis ir administracijos įsakymais, TLK, LR SAM ir kitais įsakymais.

Gydymas pakopinis ir kompleksinis. Centrą sudaro 10 stacionaro lovų, 15 vietų dienos stacionaras, 12 vietų vaikų ir paauglių dienos stacionaras ir ambulatorinių konsultacijų kabinetai. Įprastai pacientai po pirminės konsultacijos siunčiami į skyrių ar dienos stacionarus. Skyriuje gydoma vidutiniškai nuo 2 iki 4 savaičių (maksimaliai 66 lovadieniai) ir toliau tęsiamas gydymas Dienos stacionare dar apie 6 savaites. Dirbantiems asmenims išduodamas nedarbingumo pažymėjimas.

Konsultacijos vyksta 8-ame korpuse. Būtina išankstinė registracija bei siuntimas (pvz., šeimos gydytojo). 

Skyriuje pacientai apžiūrimi gydančio gydytojo tą pačią dieną ir probemos aptariamos visos specialistų komandos su skyriaus vedėju kartą per savaitę, esant reikalui dažniau. Sudaromas gydymo ir tyrimų planas, pasirenkamos psichoterapijos grupės,  su tuo yra supažindinami pacientai. Paaiškinamos vidaus tvarkos taisyklės. Per tris dienas yra atliekami reikalingi tyrimai, vėliau pagal poreikį konsultuoja terapeutas, neurologas, reabilitologas, socialinis darbuotojas, atliekamas psichologinis tyrimas, patikslinama diagnozė, organizuojamas komandinis darbas. Komandoje dirba visi skyriaus darbuotojai: gydytojai, slaugytojos, psichologai, dietologas, kineziterapeutas bei gydytojai rezidentai ir psichologijos magistrai atliekantys praktiką. Kiekvieną savaitę komanda aptaria pacientų būklę, svorio ir kūno sudėties pokyčius, laikymąsi dienos ir mitybos režimo, individualią ir grupės dinamiką, numato savaitės darbo eigą.

Ambulatoriškai konsultuojami ir paaugliai, juos konsultuoja vaikų ir paauglių psichiatrė. Paauglių gydymas gali būti tęsiamas vaikų ir paauglių dienos stacionare. Jame teikiamos specializuotos dienos stacionaro paslaugos paaugliams nuo 14-15 m. amžiaus, sergantiems valgymo sutrikimais. Gydymas dienos stacionare vidutiniškai trunka apie 6 savaites. Dienos stacionare teikiamos paslaugos: individuali ir grupinė psichoterapija, gydytojo dietologo bei vaikų ir paauglių psichiatro konsultacijos, psichoedukaciniai užsiėmimai paaugliams ir jų tėvams. Į dienos stacionarą patenkama po pirminės ambulatorinės skyriuje dirbančio vaikų ir paauglių psichiatro konsultacijos: reikalingas siuntimas vaikų ir paauglių psichiatro konsultacijai valgymo sutrikimų centre (tinka siuntimas iš bet kokios specializacijos gydytojų), registruotis registratūros telefonu: (8 5) 262 59 79.

 

Paskutinį kartą redaguota 2021-08-11


Darbo tikslai

visapusiškas, lankstus ir į pacientą orientuotas valgymo sutrikimų gydymas. Komandoje dirba gydytojai psichiatrai - psichoterapeutai, psichologai - psichoterapeutai, gydytoja dietologė, kineziterapeutė, pacientų valgymą nuolat prižiūri patyrusios slaugytojos. Gydymas apima psichologinį konsultavimą, grupinę psichoterapiją, dietologo konsultacijas, kineziterapiją (kūno vaizdo grupės, relaksacija, sportavimas), meno terapiją, filmų terapiją, psichoedukaciją, konsultacijas dėl vaistų ir kt.

Baigus intensyvią programą stacionare, dienos stacionare, gali būti tęsiama palaikomoji terapija. Palaikomosios terapijos grupes kartą per savaitę veda psichoterapeutė, trukmė - 12 savaičių. Veikia savipagalbos grupė kas antrą šeštadienį, jai vadovauja savanoriai, turėję valgymo sutrikimų patirtį.

Jei pacientas nesutinka gydytis stacionare, nesuvokdamas savo sveikatos sutrikimo ir yra pavojingas sau bei aplinkiniams, arba yra neveiksnus, tuomet priverstinį gydymą ir jo trukmę nustato teismas.

Vertingi pacientų daiktai ar pinigai gali būti saugomi vyr. slaugos administratorės seife.

Palatose yra ribojimas kalbėjimas mobiliuoju telefonu poilsio metu.

Skyriaus darbuotojai

Gydytojai ir konsultantai dirba pagal iš anksto žinomą darbo grafiką, pacientams pasirenkant duotas valandas.

Skyriaus vedėja gydytoja psichiatrė – psichoterapeutė BRIGITA BAKS 

Gydytoja psichiatrė -psichoterapeutė RŪTA TELKSNIENĖ 

Gydytojas psichiatras, INDRĖ KOTRYNA GRINEVIČIENĖ

Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras – psichoterapeutas GINTAUTAS NARMONTAS

Gydytoja vaikų ir paauglių psichiatrė GODA ZUBKAITĖ

Gydytoja dietologė AUŠRA JAUNIŠKYTĖ - INGELEVIČIENĖ    

Gydytoja dietologė IEVA LAUKYTĖ - GAULĖ     

Psichologė VERONIKA MUDĖNAITĖ-SAVICKIENĖ

Psichologė-Psichoterapeutė JURITA DARGUŽIENĖ

Kineziterapeutė DOVILĖ STANKUTĖ

Vyresn. slaugos administratorė ERNESTA VIRUIŠAITĖ

Skyriaus pacientus konsultuoja terapeutas, neurologas, okulistas, echoskopuotojas ir socialinis darbuotojas.

 

Pacientų lankymas skyriuje vyksta kasdien darbo dienomis: 17:00 – 20:00 val.

Išeiginėmis bei poilsio dienomis: 11:00 – 12:00 val. ir 17:00 – 20:00 val.

Telefonas: (8 5) 215 49 27  - skyriaus vedėja 

                 (8 5) 215 48 81  - I aukšto slaugytojų postas

                 (8 5) 215 48 81   - gydytojai 

Skyriaus telefonas (8 5) 215 48 81

 
Dienotvarkė

Valandos

 

 

07.00-08.00

Kėlimasis; dušas, AKS matavimas

slaugytoja

07.50

Svėrimas (antradieniais ir penktadieniais)

slaugytojos padėjėja

08.10

Pusryčiai (prižiūrimas valgymas)

Rytiniai vaistai

Maistą išdalija ir prižiūri slaugytoja,
Slaugytojo padėjėja.
Vaistus išdalija slaugytoja.

08.30 – 09.00

09.00-09.30

Dienos atidarymo grupė

Audiovizualinė grupė

Slaugytoja

09.00 – 12.30

 

Pacientų ir artimųjų konsultacijos (pagal užrašymą)

Psichologiniai tyrimai

Skyriaus vedėja psichiatrė – psichoterapeutė B. Baks,

Psichiatrė – psichoterapeutė R.Telksnienė, Gyd. – dietologė, Gyd. asistentas, Gyd. psichiatras

Psichologės R.Gražulytė ir V.Mudėnaitė-Savickienė.

09.00 – 12.00

Ambulatorinis pirminių pacientų konsultavimas (pg.užrašymus pirmadieniais ir ketvirtadieniais)

(pg. užrašymus antradieniais ir ketvirtadieniais)

(pg. užrašymus antradieniais ir ketvirtadieniais)

Psichiatrė – psichoterapeutė B.Baks

Psichiatrė – psichoterapeutė R.Telksnienė

Vaikų-paauglių psichiatrė

09.00 – 12.00

Komandos susirinkimas: pacientų aptarimas, artimųjų ir pacientų konsultavimas komandoje (trečiadieniais)

Visa komanda, gyd. rezidentai, psichologijos mag. praktikantai.

11.30 – 12.30

Komandos susirinkimas:  pacientų aptarimas, artimųjų ir pacientų konsultavimas komandoje

Visa komanda, gyd. Rezidentai, psichologijos mag. praktikantai.

10.00 – 10.30

Palatų vėdinimas ir tvarkymas

Slaugytojos padėjėja

10.45 – 11.15

Priešpiečiai (prižiūrimas valgymas)

Maistą išdalija ir prižiūri slaugytoja

12.00 – 12.30

Pietūs 

Maistą išdalija ir prižiūri slaugytoja
Ir slaugytojos padėjėja

12.30

Pietiniai vaistai

Slaugytoja

13.00 – 15.00

Med.dokumentų tvarkymas, istorijų pildymas

Slaugytoja

12.30 – 15.40

 

 

 

 

 

11.00 – 12.00

Grupės terapijos:

Meno terapija

Psichomotorinė terapija ir kūno vaizdo grupės

I ir II psichoterapinės grupės

Filmų terapija

Psichoedukacija

 

Didžioji grupė po komandos aptarimų, Filmų terapija (trečiadieniais)

Psichologė V.Mudėnaitė-Savickienė

Kineziterapeutė Dovilė Stankutė

Psichologė Rūta Gražulytė

Psichologė Veronika Mudėnaitė-Savickienė 

 

Psichologė Veronika Mudėnaitė-Savickienė 

 

Slaugytoja, psichologė Rūta Gražulytė

11.40 – 18.00

Ambulatorinės palaikomosios psichoterapinės grupės, psichoterapeuto konsultacijos pg.užrašymą
(antradieniais, trečiadieniais, penktadieniais)

Psichologė – psichoterapeutė Jurita Dargužienė

15.30 – 16.00

Popiečio užkandis (prižiūrimas valgymas) 

Slaugytoja, slaugytojos padėjėja

16.30 – 18.30

Užduočių atlikimas, klausimynų pildymas

Pacientų savarankiškas darbas

18.00 – 18.30

Dienos uždarymo grupė

Slaugytoja

19.00 – 19.30

Vakarienė (prižiūrimas valgymas), vakariniai vaistai

Slaugytoja, slaugytojos padėjėja

19.30 – 21.30

Poilsis: TV laidų žiūrėjimas, skaitymas

 

21.00 – 21.30

Priešnakčiai (prižiūrimas valgymas) 

Slaugytojos padėjėja

22.00 – 23.00

Pasiruošimas miegui, miegas

 

Suaugusiųjų dienos stacionaro dienotvarkė

Dienos stacionaro darbo laikas 9.00 – 16.00 val. Gydymo trukmė 30 darbo dienų.

VAL.

DIENOS STACIONARO DIENOS TVARKA

9.00 – 12.00

Rytinis procedūrų ir paskyrimų atlikimas, svėrimas,
Gydytojų konsultacijos, individuali psichoterapija

12.00 – 12.30

Pietūs (prižiūrimas valgymas)

12.30 – 15.30

Psichoterapinės grupės, psichomotorinė grupė, kūno vaizdo grupė, filmų terapija, psichoedukacija, mentalizacinė grupė.

15.30 – 16.00

Popiečio užkandis, prižiūrimas valgymas.

 

Vaikų ir paauglių dienos stacionaro dienotvarkė

Dienos stacionaro darbo laikas 13.30 – 19.00 val. Gydymo trukmė 30 darbo dienų.

 

13.30 – 15.00 Paskyrimų laikas, svėrimas, individualios, šeimos ir dietologo konsultacijos

15.00 – 16.00 Psichoterapinės ir gydytojos dietologės grupės, psichoedukacijos užsiėmimai

16.00 – 16.30 Pavakariai, prižiūrimas valgymas.

16.30 – 17.30 Psichoterapinės grupės, psichoedukacijos užsiėmimai, tėvų grupė

17.30 – 19.00 Individualios, šeimos ir dietologo konsultacijos
Rekomenduojama literatūra

Rekomenduojama literatūra pacientams ir jų artimiesiems:

J. L. Gaudiani „Sick Enough. A Guide to the Medical Complications of Eating Disorders“

Dr. C. Fairburn „Kaip įveikti pastovų persivalgymą“ persivalgymo priepuolius“

J. Treasure, G. Smith, A. Crane „Skills-based Caring for a Loved One with an Eating Disorder. The New Maudsley Method“

J. Frey „Oras pusryčiams. Kaip aš lioviausi valgyti“

M. Hornbacker „Iššvaistytas gyvenimas: memuarai apie anoreksiją ir bulimiją“

A. Miller „Gabaus vaiko drama ir tikrosios savasties paieška“

A. Kurienė „Kaip užauginti žmogų. Mintys iš vaikų psichologo smėlio dėžės“

G. Chapman „Penkios paauglių meilės kalbos“