Pacientui

Kita svarbi informacija

Į mūsų ligoninę pacientai gali atvykti planine tvarka gydytojo psichiatro ar šeimos gydytojo siuntimu. Esant ūmiai būklei ir būtinosios pagalbos indikacijoms pacientai gali atvykti patys be siuntimo ar būti atvežami greitosios medicinos pagalbos. Atsižvelgiant į paciento būklę ir pageidavimus pacientas yra siunčiamas į stacionaro skyrius ar dienos stacionarą.

Visi pacientai, atvykę į priėmimo skyrių, gauna išsamią informaciją apie centro vidaus tvarką, paciento teises ir pareigas, lankymo tvarką, numatomą gydymą, informuojami apie asmens duomenų tvarkymą. Visa informacija apie pacientą yra teikiama tik vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, tik su paciento sutikimu. Todėl priėmimo skyriuje pacientui pateikiamas Paciento valios pareiškimas, kur nurodoma aukščiau išvardinta informacija ir  prašoma nurodyti, kam galima teikti informaciją apie jo sveikatos būklę. Visu gydymo stacionare ar dienos stacionare metu  yra sudaroma  humaniška aplinka, su pacientu yra bendradarbiaujama  parenkant ar keičiant gydymą, sprendžiant išrašymo iš skyriaus klausimą ir kitus klausimus. Visuose skyriuose galima anonimiškai pareikšti savo nusiskundimus ar pasiūlymus.

Kad nesusidarytų eilės priėmimo skyriuje, yra numatytas planinis hospitalizacijos laikas į kiekvieną skyrių.

Dienos stacionarą 9.00 iki 10.00 val.
Poūmės psichiatrijos sk. 10.00 iki 11.00 val.
Gerontopsichiatrijos sk. 11.00 iki 12.00 val.
Ribinių būsenų sk. 12.00 iki 13.00 val.

Priėmimo sk. teikia informaciją visą parą tel.: (8 5) 261 72 17

GMP atvežti pacientai priimami be eilės.