Naujiena

Pasirašytas bendradarbiavimo memorandumas

2023 03 14


Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro (VMPSC) direktorius Martynas Marcinkevičius ir Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) Lietuvos biuro vadovas Eitvydas Bingelis pasirašė Susitarimo memorandumą.

Šiuo dokumentu abi šalys, atsižvelgdamos į savo įgaliojimus ir turimus išteklius, įsipareigojo glaudžiai bendradarbiauti ir konsultuotis visais bendro intereso klausimais.

VMPSC veikla, susijusi su užsieniečių psichikos sveikata ir psichosocialine pagalba, ir TMO veikla, susijusi su užsieniečių psichikos sveikata ir psichologine pagalba, pagal galimybes bus koordinuojamos, siekiant kuo glaudesnio bendradarbiavimo ir nereikalingo dubliavimo tarp jų vengimo.