Projektai

Įgyvendinti projektai

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Projekto pabaiga

1.

„Nuoseklios psichikos sveikatos paslaugų grandinės sukūrimas Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre“ finansuotas Olandijos vyriausybės per programą MATRA

2005 m.

2.

„Vilniaus miesto psichikos sveikatos ūmios psichiatrijos paslaugų modernizavimas“

2013-02-12

3.

„Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro Poūmės psichiatrijos ir Dienos stacionaro korpusų (5 ir 6 korpusų) išorinių atitvarų remontas ir rekonstravimas, pastatų energetikos sistemų modernizavimas“

2013-08-27

4.

„Krizių intervencijos centro įsteigimas Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre“

2014-05-06

5.

„VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimas“

2016-10-01

6.

„Pagalba Rytų Ukrainos sritims, reformuojant psichosocialinės reabilitacijos sektorių“ finansuojamas LR Užsienio reikalų ministerijos per „Vystomojo bendradarbiavimo programą“.

2016-12-01

7.

„Pagalba Rytų Ukrainos sritims reformuojant psichikos sveikatos sistemą ir tęsiant psichosocialinės reabilitacijos sektoriaus pertvarką“ finansuojamas LR Užsienio reikalų ministerijos per „Vystomojo bendradarbiavimo programą“.

2017-09-01