KAS YRA KORUPCIJA?

KORUPCINIO  POBŪDŽIO VEIKA (KYŠIO DAVIMAS AR ĖMIMAS) YRA NUSIKALSTAMA  VEIKA UŽ KURIĄ NUMATYTA BAUDŽIAMOJI  ATSAKOMYBĖ.

Korupcija – asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas. 

ATMINKITE, APDRAUSTIESIEMS SVEIKATOS DRAUDIMU PASLAUGOS NEMOKAMOS!

Už apdraustajam teikiamas paslaugas moka teritorinės ligonių kasos, todėl gydymo stacionare metu neturi būti mokama nei už paslaugas, nei už medicinines priemones, nei už gydytojų konsultacijas.

Gyventojai yra draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu ir laikomi draustais:

  • dirbantys - PSD įmokas moka  iš darbo užmokesčio
  • nedirbantys  -  (pensininkai, registruoti darbo biržoje, vaikai, studentai ir kt.) draudžiami valstybės lėšomis. 

MOKAMOS PASLAUGOS GALI BŪTI

Gyventojai, kurie nemoka PSD įmokų ir nepriklauso valstybės draudžiamų grupei, laikomi nedraustais ir už paslaugas ar tyrimus turi mokėti pagal centro mokamų paslaugų kainyno kainas. 

Sveikatos ministro įsakymu patvirtintas mokamų paslaugų sąrašas, paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka, yra skelbiami centro informacijos stenduose bei interneto puslapyje.

Asmenų prašančių mokėti už paslaugas, paklauskite, kodėl turite mokėti, arba paprašykite pateikti teisės aktą. Jeigu Jūsų netenkina  pateiktas atsakymas, kreipkitės į administraciją arba  centro nurodytais pasitikėjimo telefonais

Geriausia padėka medicinos darbuotojui yra pagerėjusi Jūsų sveikata, geras žodis ir šypsena :) :) :)

Nori padėkoti gydytojui ar slaugytojai – parašyk padėką.

 
Paskutinį kartą redaguota: 2017-11-01, 20:36