Struktūra ir kontaktai

Skyrių kontaktai


ADMINISTRACIJA

 

Administracija

   

Direktoriaus pavaduotoja medicinai    
Jolanta Bičkienė

8 5 261 72 26

jolanta.bickiene@vasaros.lt

Vyriausioji finansininkė      Virginija Petniūnienė

8 5 215 47 81

virginija.petniuniene@vasaros.lt

Bendrųjų tarnybų vadovas      Vidmantas Eigėlis

8 5 261 10 36

vidmantas.eigelis@vasaros.lt

Vyriausioji slaugos administratorė     
Vida Poškuvienė

8 5 215 47 72

vida.poskuviene@vasaros.lt

 

 

 

 

 

BUHALTERIJA

Buhalterija                                        

 

 

Buhalteris

8 5 215 47 81

 

BENDROSIOS TARNYBOS
Viešųjų pirkimų skyrius    
Viešiųjų pirkimų specialistas 8 5 261 10 36 viesiejipirkimai@vasaros.lt 
     

Maisto paruošimo skyrius

 

 

Dietistas 8 5 215 31 08  virtuve@vasaros.lt 
     
Ūkio skyrius    
PERSONALO IR DUOMENŲ VALDYMO SKYRIUS
Personalo, duomenų valdymo ir medicininės informacijos skyrius    
Vedėja      Rūta Blaževičienė 8 5 215 38 61 ruta.blazeviciene@vasaros.lt
Personalo vyriausiasis specialistas 8 5 215 33 73 personalas@vasaros.lt
Sveikatos statistikas 8 5 215 38 61  
Sekretorius 8 5 262 55 69

info@vasaros.lt

Archyvaras 8 5 215 31 07  
Informacinių technologijų specialistas    tomas.erslavas@vasaros.lt

Darbų saugos organizatorius

8 5 261 09 47

 

VIDAUS AUDITAS

Vidaus auditas                                    

 

 

Auditorius

8 5 215 38 61

 

ŪMIOS PSICHIATRIJOS SKYRIUS

Vyrų poskyris

   

Vedėjas L. Bukelskis

8 5 231 37 46

 

Gydytojas – psichiatras

8 5 204 35 75

 

Vyr. slaugos administratorė

8 5 261 96 77

 
     

Moterų poskyris

   

Vedėjo pavaduotija J. Gureckytė

8 5 204 35 74

 

Gydytojas – psichiatras

8 5 204 35 70

 

Vyr. slaugos administratorė

8 5 262 47 93

 
POŪMĖS PSICHIATRIJOS SKYRIUS

Vedėja V. Meiner

8 5 204 35 50

 

Gydytojas - psichiatras V.Rudalevičius

8 5 204 35 68

 

Gydytoja - pschiatrė E.Ulevičiūtė -  Šigajevienė

8 5 204 35 56

 

Gydytoja – psichiatrė O. Pocienė

8 5 204 35 60

 

Gydytoja - psichiatrė E.Vilūnaitė - Imbrasienė

8 5 204 36 00

 

Vyr. slaugos administratorė

8 5 204 35 53

 
GERONTOPSICHIATRIJOS SKYRIUS

Vedėja R. Ruseckienė

8 5 204 35 81

 

Gydytoja – psichiatrė G. Šimkuvienė

8 5 204 35 69

 

Vyr. slaugos administratorė

8 5 204 35 67

 
RIBINIŲ BŪSENŲ SKYRIUS

Vedėjas A. Alekseičikas

8 5 204 35 31

 

Gydytojas - psichiatras K. Remeikis

8 5 204 35 30

 

Vyr. slaugos administratorė

8 5 204 35 32

 
VALGYMO SUTRIKIMŲ CENTRAS

Vedėja B. Baks

8 5 215 49 27

 

Gydytoja - psichiatrė R. Telksnienė

8 5 204 35 44

 

Gydytoja - psichiatrė I.K. Grinevičienė

8 5 204 35 28

 

Vaikų ir paauglių gydytojas psichiatras G. Narmontas

8 5 204 35 85

 

Slaugytojų postas 

8 5 215 48 81

 
PRIĖMIMO IR KONSULTACIJŲ SKYRIUS

PRIĖMIMO SKYRIUS

 

Priėmimo skyrius

8 5 261 72 17  

Registratūra

8 5 262 59 79  
     

DIAGNOSTIKOS KABINETAS

8 5 204 35 92  
KRIZIŲ INTERVENCIJOS SKYRIUS
KRIZIŲ INTERVENCIJOS SKYRIUS  
Vedėjas J. Hilbig 8 5 204 35 78
Gydytojas - psichiatras E. Matiekus 8 5 204 35 38
Gydytoja - psichiatrė G. Dlugauskienė 8 5 204 35 30
Gydytoja - psichiatrė A. Smirinenko 8 5 204 35 33
Vyr. slaugos administratorė 8 5 204 35 32

DIENOS STACIONARO SKYRIUS

Vedėja J. Valantiejienė

8 5 204 35 47

 

Gydytoja - psichiatrė N. Kosar                          

8 5 204 35 88

 

Gydytojas – psichiatras G. Bliūdžiuvienė

8 5 204 35 54

 

Vyr. slaugos administratorė

8 5 212 05 16

 
PSICHOTERAPIJOS DIENOS STACIONARAS

Vedėjas

8 5 215 47 90

 

Gydytoja – psichiatrė D. Pocienė

8 5 204 35 82

 

Gydytojas – psichiatras E. Stankūnas

8 5 204 35 71

 

Vyr. slaugytoja

8 5 215 47 90

 
PSICHOSOCIALINĖS REABILITACIJOS SKYRIUS

Vėdėja O. Davidonienė

8 5 204 35 25

 

Gydytoja psichiatrė N. Narmontienė

8 5 215 44 06

 
SOCIALINĖS PAGALBOS SKYRIUS

Vedėja D. Grybauskienė

   

Socialiniai darbuotojai

8 5 204 35 62  
SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS SKYRIUS

Vėdėja V. Klimaitė

8 5 204 13 46 / 8 659 81607

vaiva.klimaite@vasaros.lt

Psichologė I. Baltrušaitytė

8 5 204 13 46

indre.baltrusaityte@vasaros.lt

Psichologė A. Stumbrytė

8 5 204 13 47

ausra.stumbryte@vasaros.lt

Psichologė I. Kerzaitė

8 5 204 13 47

ieva.kerzaite@vasaros.lt

Psichologas J. Eimontas

8 5 204 35 85

jonas.eimontas@vasaros.lt

Psichologė M. Lepeškaitė

8 5 204 35 85

migle.lepeskaite@vasaros.lt